Usługi PPOŻ

Nasz zespół składa się z doświadczonej i wykwalifikowanej kadry specjalistów z zakresu dziedzin technicznych oraz bezpieczeństwa.

Współpracujemy z autoryzowanymi serwisami, producentami sprzętu, projektantami oraz rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń ppoż.

Działamy na obszarze Warszawy i wybranych miast. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi usługami BHP i PPOŻ.

W trosce o bezpieczeństwo wykonujemy darmową wycenę naszych usług. Ceny ustalamy indywidualnie.

W przypadku wykonania kompleksowych usług udzielamy specjalnych rabatów.

Przegląd, konserwacja, serwis

 • Gaśnic,
 • Hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych,
 • Węży hydrantowych,
 • Zbiorników przeciwpożarowych,
 • Bram przeciwpożarowych,
 • Przeciwpożarowych wyłączników prądu,
 • Drzwi przeciwpożarowych,
 • Systemów oddymiania,
 • Systemów gaszenia gazem,
 • Systemu sygnalizacji pożaru (SSP),
 • Stałych urządzeń gaśniczych (SUG),
 • Oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego,
 • Systemów detekcji gazu (Gazex i inne),
 • Dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO),
 • Pompowni pożarowych,
 • Instalacji tryskaczowych i zraszaczowych,

Opracowania

 • Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • Warunków ochrony przeciwpożarowej,
 • Operatów przeciwpożarowych,
 • Symulacji rozwoju pożaru w budynku,
 • Planów ewakuacji budynku,
 • Oceny zagrożenia wybuchem,
 • Ekspertyz stanu ochrony przeciwpożarowej,
 • Scenariuszy pożarowych,

Zabezpieczenia przeciwpożarowe

 • Imprez okolicznościowych,
 • Prac pożarowo niebezpiecznych,
 • Imprez masowych,
 • Prowadzenie stałego nadzoru ppoż. w obiektach,

Szkolenia

 • Wstępne i okresowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • Użycia podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • Pierwszej pomocy,

Wykonawstwo

 • Biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • Zabezpieczeń stałymi urządzeniami gaśniczymi (SUG),

Oferujemy również

 • Oznakowanie i wyposażenie budynków w sprzęt przeciwpożarowy zgodnie z obowiązującymi normami,
 • Pomoc w planowaniu i organizacji ćwiczeń z zakresu próbnej ewakuacji obiektów,
 • Prowadzenie stałego nadzoru przeciwpożarowego w obiektach,
 • Sporządzenie opinii z zakresu bezpieczeństwa pożarowego w obiektach,
 • Wykonanie ekspertyz technicznych stanu ochrony przeciwpożarowej opiniowanych przez
  rzeczoznawce ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • Doradztwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • Sprzedaż sprzętu ppoż,
 • Badanie szczelności instalacji gazowej w budynku,
 • Pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej.