Przegląd instalacji tryskaczowej

Przegląd instalacji tryskaczowej Warszawa

Przegląd instalacji tryskaczowej

Przegląd instalacji tryskaczowej

Jest jedną z najbardziej popularnych instalacji przeciwpożarowych. Odpowiednio wykonana, skonfigurowana i serwisowana, wykrywając pożar potrafi samoczynnie rozpocząć akcje gaśniczą w miejscu wystąpienia zagrożenia pożarowego. Cały proces rozpoczęcia gaszenia odbywa się bez ingerencji człowieka, co daje większe poczucie bezpieczeństwa, chroniąc tym samym mienie oraz ludzi. Można wyróżnić instalację tryskaczową mokrą, suchą oraz szybkiego reagowania.
Każda z nich sprawdzi się w różnych warunkach i należy ją dostosować pod dany obiekt. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów przegląd instalacji tryskaczowej należy wykonać przynajmniej raz w roku.

Przegląd instalacji tryskaczowej

Sieć tryskaczowa to układ przewodów rozdzielczych i rozprowadzających wraz z tryskaczami. Tryskacze instalowane są najczęściej przy stropach, ale jeśli to wymóg, również montowane są między regałami lub w piecach.
Przewodami rozdzielczymi nazywane są przewody sieci tryskaczowej od zaworu kontrolno-alarmowego do przewodów rozprowadzających.
Zawór kontrolno-alarmowy oddziela zasilającą instalację wodociągową od sieci tryskaczowej wewnątrz budynku, po jego otwarciu woda podawana jest na sekcję tryskaczową. Część sieci tryskaczowej zasilana z jednego zaworu kontrolno-alarmowego to sekcja tryskaczowa.

Przygotowanie instalacji tryskaczowej do działania

Tryskacz przygotowany do działania jest zamknięty z użyciem szklanej ampułki, którą wypełnia kolorowa ciecz.
Ciecz która znajduję się w ampułce w konsekwencji wzrostu temperatury w stanie zagrożenia pożarowego, zwiększa swoją objętość doprowadzając tym samym do rozerwania szklanej ampułki, skutkiem czego jest otwarcie tryskacza. Woda pod ciśnieniem, znajdująca się w instalacji, trafia na deflektor tryskacza, który rozprowadza ją równomiernie nad pod obszarem tryskacza. Zastosowanie technologii tryskaczowej jest w stanie ugasić pożar, ograniczając tym samym szkody do minimum. Tryskacz który został już otwarty, po ugaszeniu pożaru należy koniecznie wymienić na nowy.
Cieczy w ampułkach w zależności od koloru, informuje w jakiej  temperaturze nastąpi uruchomienie tryskacza:

  • Pomarańczowy 57°C
  • Czerwony 68°C
  • Żółty 79°C
  • Zielony 93°C
  • Niebieski 141°C
  • Różowy 182 °C
  • Czarny 204-343 °C

Tryskacze można stosować do gaszenia pożarów materiałów stałych (drewno, papier, tkaniny, tworzywa sztuczne, kauczuk), z wyjątkiem materiałów, które w reakcji z wodą wydzielają substancje palne oraz urządzeń elektrycznych pod napięciem.

1