Symulacja rozwoju pożaru w budynku

Symulacja rozwoju pożaru w budynku

Symulacja pod względem zakresu usługi dostosowana jest zawsze dospecyfiki danego obiektu, jak również potrzeb klienta. Podczas tworzenia symulacji, ważne jest odpowiednie wprowadzenie prawidłowych danych konstrukcyjnych na temat budynku,tak aby cały proces symulacji odwzorowywał zachowanie rzeczywiste. Dzięki stworzonej symulacji zamawiający otrzymuje wskazówki, jak zaprojektować optymalne i skuteczne systemy wentylacji pożarowej lub sprawdzić dotychczas zaproponowane rozwiązania.
Dodatkową zaletą tworzenia symulacji, jest możliwość porównania różnych rozwiązań systemów przeciwpożarowych, co ułatwia optymalizację i wybór najlepszego rozwiązania systemowego. Jeżeli  symulacja CFD zostanie wykonania na etapie projektowania obiektu, pozwala ograniczyć do minimum błędy projektowe, które bez takiej analizy mogłyby zostać wykryte dopiero po wykonaniu instalacji. Naprawa w takich sytuacjach jest czasochłonna i kosztowna, a w skrajnych przypadkach może być również niemożliwa do przeprowadzenia.
Najważniejszymi parametrami występującymi podczas pożaru i analizowanymi podczas symulacji są:

  • zasięg widzialności ,
  • temperatura na przejściach i drogach ewakuacyjnych.

Na podstawie wyników  przeprowadzonych symulacji komputerowych, można określić w jakim czasie na drogach ewakuacyjnych i przejściach przekroczone zostaną dopuszczalne wartości zasięgu widzialności a także temperatury. Dokonuje się również wnikliwej analizy wpływy parametrów na szybką i skuteczną ewakuacje. Na koniec zostaje sporządzony raport, w którym może odnaleźć założenia do przeprowadzonej analizy oraz szczegółowy opis otrzymanych wyników.
Zobacz również:

1