Warunki ochrony przeciwpożarowej

W przepisach Prawa budowlanego zawarta jest ochrona przeciwpożarowa obiektów. Przepisy mówią  m.in., że każdy obiekt budowlany powinien być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

Przepisy przeciwpożarowe rozróżniają 3 główne typy obiektów:

  1. Budynki użyteczności publicznej, mieszkalne i zamieszkania zbiorowego klasyfikowane jako ZL,
  2. Budynki inwentarskie – IN,
  3. 3. Obiekty produkcyjno-magazynowe określane jako PM (hale magazynowe i produkcyjne).

Biorąc pod uwagę typy obiektów, określana jest klasa odporności pożarowej i odporności ogniowej elementów budynku.

Rozróżniamy pięć klas odporności ogniowej – A, B, C, D i E,

Klasa A oznacza najwyższą odporność. Różnią się one wymaganiami odporności ogniowej (czasem funkcjonowania w warunkach pożaru i spełnieniem określonych kryteriów związanych z nośnością, szczelnością oraz izolacyjnością ogniową) dla elementów konstrukcyjnych (główna konstrukcja nośna, konstrukcja dachu, stropy, ściana zewnętrzna i wewnętrzna oraz pokrycie dachowe).

1