Przegląd SUG

Przegląd SUG. Zastosowanie samoczynnych urządzeń gaśniczych (SUG) umożliwia gaszenie pożarów w zarodku a ich wyposażenie zalecane jest do zabezpieczania budynków i innych nieruchomości, a w szczególności tych, w których nie ma stałego nadzoru osób, ochrony lub obsługi.
W zależności zastosowanego środka gaśniczego SUG dzielmy na wodne (tryskaczowe, zraszaczowe, na mgłę wodną), gazowe, pianowe, proszkowe i aerozolowe. Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne umożliwiają prostą obsługę oraz niezawodność działania.

Przegląd SUG

W przypadku uruchomienia SUG wypełnia środkiem gaśniczym całe pomieszczenia i wnętrza, chroniąc przed pożarem wszystkie znajdujące się w nich przedmioty i urządzenia. Uwolnienie środka gaśniczego zapobiega ponownemu pojawieniu się zarzewi ognia poprzez utrzymanie atmosfery gaśniczej w całej kubaturze pomieszczenia. Zastosowanie stałych urządzeń gaśniczych umożliwia minimalizowanie strat materialnych w przypadku powstania pożaru w przestrzeni chronionej.
Zobacz również: