Przegląd systemów oddymiania

Przegląd systemów oddymiania. Podczas ewakuacji ludzi z budynku w którym wybuchł pożar, system oddymiania odgrywa kluczową rolę. To właśnie dym jest najczęstszą przyczyną śmierci podczas pożaru. Pozbycie się dymu pomaga efektywniej przeprowadzić akcję ewakuacyjną oraz zapewnia większe bezpieczeństwo.  Przeglądy systemu powinny być wykonywane regularnie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Polskiej Normy PN-B-02877-4:2001 oraz Dokumentacji Techniczno-Ruchowej producenta, nie rzadziej jednak niż raz do roku. Najczęściej producenci systemów oddymiania zalecają przeglądy 2 razy w roku.

Przegląd systemów oddymiania

System oddymiania działa na zasadzie usuwania poza budynek gromadzącego się dymu w górnych partiach pomieszczenia lub budynku. Takie działanie zapewniają okna i klapy dymowe, które otwierają się automatycznie. Do prawidłowego działania systemu niezbędne jest dostarczanie do budynku świeżego powietrza. Funkcję taką pełnią okna i bramy napowietrzające. Cyrkulacja powietrzna wykorzystująca grawitacje, umożliwia sprawne pozbycie się dymu na zewnątrz.  Możemy również wyróżnić mechaniczny system oddymiania, który wykorzystuje w celu pozbycia się trujących gazów i dymu wentylatory. Posiadając system mechaniczny, można wykorzystywać wentylatory do standardowej wentylacji budynku. Wybór systemu zależy w dużej mierze od konstrukcji budynku.
Bez względu na wybór systemu, może być on uruchamiany automatycznie w chwili wykrycia dymu, lub manualnie przez użytkowników budynku. Aby mieć pewność, że system zadziała sprawnie i będzie niezawodnym elementem infrastruktury przeciwpożarowej, przeglądy i konserwacje muszą być wykonywane przez fachowców, w określonym w specyfikacji technicznej czasie.