Zabezpieczenia przeciwpożarowe imprez masowych

Zabezpieczenia przeciwpożarowe imprez masowych

Impreza masowa wiąże się z obecnością dużej liczby uczestników na terenie, na którym wydarzenie się odbywa. Mając na uwadze potencjalne zagrożenia i konieczne działania zapobiegające powstaniu ewentualnego niebezpieczeństwa, przewidziano szereg wymogów, które muszą zostać spełnione i zapewnione przez organizatorów, aby taka impreza mogła się odbyć. Zgodnie z art. 5. 1. Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada jej organizator. Ochrona przeciwpożarowa imprezy masowej wymaga kompleksowego zabezpieczenia, dzięki czemu jej uczestnicy mogą w sposób bezpieczny i komfortowy brać udział w wydarzeniu.
Organizator planując przeprowadzenie imprezy masowej jest zobowiązany w terminie określonym w ustawie złożyć wniosek do miejscowego komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o wydanie opinii o wielkości sił i środków niezbędnych do zabezpieczenia danej imprezy masowej. Opinia zawiera również ewentualne zastrzeżenia dotyczące stanu technicznego obiektu (terenu) oraz zawierającej informacje o przewidywanych zagrożeniach.
Przy imprezach masowych zapewniamy:

  • Profesjonalną pomoc w zakresie planowania terenu oraz dostosowaniu go pod kątem wymagań  bezpieczeństwa pożarowego
  • Sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
  • Pierwszą pomoc medyczną
  • Prowadzenie ewakuacji
  • Pierwsze działania gaśnicze
  • Zabezpieczenie i neutralizacja ewentualnych zagrożeń
  • Organizacja sprzętu gaśniczego
  • Nadzór nad przebiegiem imprezy
1