Pompownia pożarowa

Pompownia pożarowa to pomieszczenie, w którym umieszczone są pompy i inne urządzenia służące do zasilania instalacji gaśniczych. Zadaniem pompowni pożarowych jest wytworzenie niezbędnego ciśnienia gwarantującego wypływ wody z urządzeń gaśniczych. Można wyróżnić pompownie zasilające instalacje gaśnicze pianowe, instalacje hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych a także instalacje tryskaczowe. Pomieszczenia oraz urządzenia które się w nich znajdują (pompy, zawory, armatura, dzwony alarmowe), jak inne systemy przeciwpożarowe również podlegają przeglądom i konserwacji. Należy ich dokonywać zgodnie z zaleceniami producenta, ale mając na uwadze rozporządzenie, nie rzadziej, niż raz w roku.

Pompownia pożarowa

W Polce wytyczne dotyczące pomp przeciwpożarowych określone są następująco:

  • Związek CEA (Comite Europeen Assurances) przedstawia wytyczne dotyczące pompowni. W Polsce odpowiada za to Polska Izba Ubezpieczeń, która jest członkiem tego związku. Wszystko jest uregulowany w zapisach Polskiej Normy.
  • Norma wymaga, aby zasilanie pomp było zapewnione w sposób ciągły.
  • Kable które stosuje się w instalacjach powinny być chronione przed pożarem i uszkodzeniami mechanicznymi. Najlepiej, aby były prowadzone poza budynkiem lub miejscami, gdzie zagrożenie pożarem jest niewielkie, jak również występuje przegroda w postaci ścian o odporności ogniowej równej 60 minut.
  • W rozdzielni głównej muszą być takie przyłącza elektryczne, aby nie było możliwości odłączenia zasilania rozdzielni pomp poprzez odłączanie innych urządzeń.
  • Pompy powinny być wyposażone w układ pomiarowy (ciśnieniomierz, przepływomierz i zawór regulacyjny). Dzięki nim możliwe jest kontrolowanie prawidłowej pracy.
  • Instalacja musi posiadać również dużą niezawodność , dodatkowo musi też spełniać wymagania urządzeń tryskaczowych

W pompowni należy zapewnić odpowiednią ilość miejsca również na prace konserwacyjne, tak aby mieć swobodny dostęp do urządzenia z przynajmniej dwóch stron. Powierzchnia montażu musi być pozioma i płaska.

Zobacz również: Przegląd bram przeciwpożarowych | Przegląd instalacji tryskaczowej | Zabezpieczenia przeciwpożarowe Warszawa | Przegląd gaśnic Warszawa | Przegląd systemu sygnalizacji pożaru Warszawa | Przegląd instalacji tryskaczowej Oznakowanie ppoż Warszawa

1