Przegląd węży hydrantowych

Przegląd węży hydrantowych

Sprawność węży hydrantowych, to zaraz obok sprawnego hydrantu główny element warunkujący efekt prowadzonych działań gaśniczych w sytuacji realnego zagrożenia pożarowego. W celu zweryfikowania sprawności węży hydrantowych wykonuje się próby ciśnieniowe. Do wykonania badania ciśnieniowego niezbędny jest specjalistyczny sprzęt pomiarowy. Według Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, węże hydrantowe powinny być co pięć lat poddawane próbie ciśnieniowej (przy ich maksymalnym ciśnieniu roboczym, wynoszącym 1,2 MPa). Węże hydrantowe spełniają wymagania norm jeśli po wykonanym badaniu ciśnieniowych nie wykazują  przecieków lub uszkodzeń na powierzchni. Przebadane odcinki wężowe po zakończonych czynnościach  powinny być trwale oznakowane datą wykonanej próby ciśnieniowej. Odcinki wężowe, które nie przejdą pomyślnie próby ciśnieniowej podczas badania, powinny zostać wymienione na nowe.

Sprawdzanie sprawności węża hydrantowego

składa się z następujących czynności:

 1. Oględzin zewnętrznych węża hydrantowego oraz weryfikacji widocznych uszkodzeń, zagnieceń, przetarć, nacięć, załamań. Jeżeli występują wąż należy poddać próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze lub wymienić na nowy.
 2. Prawidłowości oznakowania.
 3. Prawidłowości połączenia odcinka wężowego z tulejami, łączników za pomocą drutu stalowego.
 4. Weryfikacji stanu łączników oraz uszczelek.
 5. Weryfikacji stanu zakłucia i opaski zaciskowej.
 6. Prawidłowości zamocowania elementów.
 7. Weryfikacji taśmowania/zacisków węża.
 8. Weryfikacji połączenia odcinka przewodu z zaworem hydrantowym i osią wodną w bębnie.
 9. Weryfikacji stanu opasek zaciskowych.
 10. Weryfikacji zabezpieczenia ramienia do bębna.
 11. Weryfikacji stanu przewodów rurowych zasilających w wodę.
 12. Sprawdzenie stanu prądnicy.
 13. Poddanie węża próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze instalacji (badanie wykonywane raz na 5 lat)  zgodnie z PN – EN 671-1 i/lub PN- EN 671-2.

Czytaj dalej: Przegląd hydrantów zewnętrznych | Przegląd hydrantów wewnętrznych | Przegląd gaśnic Warszawa | Oznakowanie ppoż Warszawa | Zabezpieczenia przeciwpożarowe Warszawa

1