Operaty przeciwpożarowe

Operaty przeciwpożarowe

Zgodnie z art. 42 ust. 4b Ustawy o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730) do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów oraz do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów należy dołączyć m. in. operat przeciwpożarowy, określający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.
Dokument składa się z dwóch części: formalno – prawnej, w której można znaleźć m. in. wartości masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania oraz informacjach w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym charakterystyka zakładu i procesu.
Obiekty budowlane, instalacje oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania i przetwarzania odpadów zgodnie z wytycznymi, powinny być zaprojektowane, wykonane oraz użytkowane w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko pożaru. Natomiast w razie jego wystąpienia powinny zapewniać:

 • zniwelowanie rozprzestrzeniania się ognia i dymu,
 • zminimalizowanie ryzyka przeniesienia się pożaru na sąsiadujące obiekty i infrastruktury,
 • możliwość ewakuacji osób znajdujących się w środku,
 • możliwie jak najdłuższą nośność konstrukcji,
 • możliwie jak największe bezpieczeństwo ratowników podczas akcji ratunkowej.

Na podstawie przedstawionych wymagań oraz przepisów tworzony jest operat przeciwpożarowy, który zawiera kompleksowe informacje dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowych.
Osoby uprawnione do sporządzania operatów przeciwpożarowych są jasno określony. Mogą to być albo rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (w każdym przypadku), albo inżynierowie pożarnictwa i inżynierowie w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, ale tylko wtedy, gdy organem wydającym zezwolenie jest starosta.
Wykonujemy operaty przeciwpożarowe dla:

 • składowisk odpadów,
 • przedsiębiorstw i sklepów budowlanych,
 • skupów makulatury,
 • papierni
 • składowisk opon i innych tworzyw sztucznych,
 • fabryk w których znajduje się duża ilość odpadów łatwopalnych,
 • magazynów z materiałami palnymi,
 • innych przedsiębiorstw tego wymagających.

Zobacz również: Przegląd bram przeciwpożarowych | Przegląd instalacji tryskaczowej | Zabezpieczenia przeciwpożarowe Warszawa | Przegląd gaśnic Warszawa | Przegląd systemu sygnalizacji pożaru Warszawa | Przegląd instalacji tryskaczowej Oznakowanie ppoż Warszawa

1