Zabezpieczenia przeciwpożarowe prac pożarowo niebezpiecznych

Zabezpieczenia przeciwpożarowe prac pożarowo niebezpiecznych

Prace określone jako niebezpieczne pod względem pożarowym to prace remontowo-budowlane, gdzie wymagane jest użycie otwartego ognia, cięcie z wytwarzaniem iskier mechanicznych i spawanie, prowadzone wewnątrz lub na dachach obiektów, na przyległych do nich terenach oraz placach składowych. To także prace remontowo-budowlane wykonywane w strefach zagrożonych wybuchem. Prace takie wymagają odpowiedniego przygotowania, przeprowadzenia oraz zabezpieczenia, w sposób odpowiedni do konstrukcji i położenia danego obiektu. Kluczowym elementem całego procesu, jest ocena zagrożenia pożarowego w miejscu wykonywania prac oraz zaplanowanie czynności mających na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania zagrożenia (pożaru, wybuchu).
Element równie ważny przy prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych to
posiadanie w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiającego likwidację wszelkich źródeł pożaru. Po zakończeniu prac, miejsce w którym prace były wykonywane, oraz rejony przyległe należy poddać kontroli, dlatego ważne aby zabezpieczeń przeciwpożarowych przy tego typu pracach dokonywali wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy firm zajmujących się zabezpieczeniami przeciwpożarowymi.  

1