Przegląd hydrantów wewnętrznych

Przegląd hydrantów wewnętrznych. Przegląd hydrantów wewnętrznych wynika z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Przegląd hydrantów wewnętrznych należy wykonywać w okresach ustalonych przez producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

Przegląd hydrantów w Warszawie

Zakres przeglądów:

Przegląd hydrantów wewnętrznych

Przegląd hydrantów zewnętrznych

Przegląd węży hydrantowych

Przegląd hydrantów wewnętrznych

Przegląd hydrantów wewnętrznych

Hydranty wewnętrzne to jedne z ważniejszych urządzeń przeciwpożarowych zlokalizowanych w budynkach. Sprawne technicznie zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa oraz umożliwiają likwidację pożaru w początkowej fazie jego rozwoju. W celu ich prawidłowego funkcjonowania wymagane jest osiągniecie odpowiednich parametrów ciśnienia i wydajności. Podczas poboru normatywnej ilości wody ciśnienie na zaworze hydrantowym przy dynamicznym przepływie wody nie może być mniejsze niż 0,2 MPa oraz powinno zapewniać wydajność dla danego rodzaju hydrantu wewnętrznego, z uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy prądownicy.

Wydajność hydrantu określana jest w jednostce dm3/s. W zależności od średnicy wewnętrznej hydrantu wartość powinna wynosić:

  • dla hydrantu wewnętrznego 25 – 1,0 dm3/s,
  • dla hydrantu wewnętrznego 33 – 1,5 dm3/s,
  • dla hydrantu wewnętrznego 52 – 2,5 dm3/s

Jeżeli wartości są niższe niż zakładane, hydrant zostanie uznany jako niesprawny i należy jak najszybciej zdiagnozować przyczynę. Po zakończeniu prac sporządzony zostaje protokół  rocznego przeglądu i konserwacji uwzgledniający badanie ciśnienia i wydajności.

Równocześnie podczas przeglądu wykonywane są określone czynności konserwacyjne. Do podstawowego zakresu możemy zaliczyć m.in. sprawdzenie elementów składowych wyposażenia szafki hydrantowej, prawidłowości oznaczenia, możliwości bezproblemowego dostępu i otwarcia szafki hydrantowej.
Każdy hydrant który przeszedł pozytywnie przegląd techniczny oznaczony zostaje etykietą – „SPRAWODZONY” na której to znajdują się informacje kto wykonał przegląd oraz kiedy powinien odbyć się kolejny. Jeżeli hydrant po sprawdzeniu okazuję się niesprawny, zostaje oznaczony przez osobę sprawdzającą etykietą – „NIESPRAWNY”.

Przegląd hydrantów wewnętrznych

Przegląd hydrantów wewnętrznych. Przegląd hydrantów wewnętrznych wynika z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Przegląd hydrantów wewnętrznych należy wykonywać w okresach ustalonych przez producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku.


Zobacz również: Przegląd bram przeciwpożarowych | Przegląd instalacji tryskaczowej | Zabezpieczenia przeciwpożarowe Warszawa | Przegląd gaśnic Warszawa | Przegląd systemu sygnalizacji pożaru Warszawa | Przegląd instalacji tryskaczowej Oznakowanie ppoż Warszawa | Przegląd drzwi przeciwpożarowych

1