Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej

Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej

Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej jest nazywana w skrócie ekspertyzą ppoż.Celem ekspertyzy jest wskazanie rozwiązań technicznych zapewniających akceptowalny poziom bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej budynku wynikających z przepisów przeciwpożarowych.
Przeprowadzenie ekspertyzyppoż jest konieczne w przypadku gdy zmianie ulegnie sposób użytkowania budynku np. mieszkanie zostaje przekształcone na biuro, żłobek lub przedszkole, a warunki techniczne, panujące w budynku są niemożliwe do spełnienia.
Kolejnym przypadkiem gdzie konieczne jest sporządzenie ekspertyzy przeciwpożarowej są niebezpieczne warunki panujące w budynku, które zagrażają życiu lub zdrowiu mieszkańców.
Ekspertyza z zakresu ochrony przeciwpożarowej może być w następującym trybie:

  • 2 ust. 2 i 3 a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
  • 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
  • 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych;
  • 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

Nie każdy budynek można dostosować do aktualnie obowiązujących przepisów oraz wymagań dot. ochrony przeciwpożarowej. Nie oznacza to, jednak, że budynek będzie zagrażał  zdrowiu lub życiu ludzi. Dzięki ekspertyzie możnapoprawić zabezpieczenia przeciwpożarowe w istniejących już budynkach tak, aby były bezpieczne dla użytkowników. Elastyczność przepisów daje szerokie pole manewru, jednak nie udziela pozwolenia na postępowanie w sposób dowolny.

Zobacz również: Przegląd bram przeciwpożarowych | Przegląd instalacji tryskaczowej | Zabezpieczenia przeciwpożarowe Warszawa | Przegląd gaśnic Warszawa | Przegląd systemu sygnalizacji pożaru Warszawa | Przegląd instalacji tryskaczowej Oznakowanie ppoż Warszawa

1