Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO)

Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO). Jest to system którego celem jest dźwiękowe informowanie osób przebywających w obiekcie o zagrożeniu które się pojawiło.  Dźwięk może być nadawany automatycznie po otrzymaniu sygnału z Systemu Sygnalizacji Pożaru lub manualnie przez operatora. Zgodnie z przepisami należy wykonywać przeglądy techniczne DSO i czynności konserwacyjne, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi przekazanych przez producenta. System w zależności od zastosowanego typu należy poddawać przeglądom technicznym i konserwacji przynajmniej raz do roku.
Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 stosowanie DSO jest obowiązkowe w:

 • Budynkach handlowych lub wystawowych o jednej kondygnacji które posiadają strefę zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni ponad 8000 m2
 • Budynkach handlowych lub wystawowych o wielu kondygnacjach które posiadają ZL I o powierzchni ponad 5000 m2
 • Salach sportowych i widowiskowych o liczbie miejsc ponad 1500
 • Teatrach i kinach posiadających ponad 600 miejsc
 • Szpitalach i sanatoriach mających ponad 200 łóżek w budynku (bez uwzględnienia pomieszczeń intensywnej terapii, sal operacyjnych i sal z chorymi)
 • Wysokich i wysokościowych obiektach użyteczności publicznej
 • Obiektach zamieszkania zbiorowego wysokich i wysokościowych lub posiadających ponad 200 miejsc noclegowych
 • Stacjach kolei podziemnych i metra
 • Portach i dworcach przeznaczonych dla ponad 500 osób jednocześnie

Poprawnie działający dźwiękowy system ostrzegawczy powinien umożliwiać nadawanie zrozumiałej informacji. System DSO powinien przerwać natychmiast funkcje nie związane z alarmowaniem, w chwili otrzymania sygnału alarmowego. Prawidłowo dobrane sygnały alarmowe nadawane przed komunikatami głosowymi powinny spełniać następujące kryteria:

 • minimalny poziom dźwięku 65-75 dB
 • maksymalny poziom dźwięku 120 dB
 • słyszalność alarmu powyżej tła 6- 20 dB

Przy pomocy różnych wykonuję się pomiary zrozumiałości komunikatów. Metody można podzielić na subiektywne oraz ilościowe. Pierwsza z nich polega na wykorzystaniu mowy i słuchu, które umożliwiają nadanie oraz odebranie komunikatu. Natomiast w metodzie ilościowej w celu wykonania pomiary wykorzystuje się zdefiniowane wzory. Wykonuje się również pomiary specjalnymi miernikami.

Zobacz również: Przegląd bram przeciwpożarowych | Przegląd instalacji tryskaczowej | Zabezpieczenia przeciwpożarowe Warszawa | Przegląd gaśnic Warszawa | Przegląd systemu sygnalizacji pożaru Warszawa | Przegląd instalacji tryskaczowej Oznakowanie ppoż Warszawa