Aktualności

Zdjęcie aktualności

Zabezpieczenia przeciwpożarowe dla masowych imprez i wydarzeń plenerowych

Bezpieczeństwo uczestników imprez masowych należy do obowiązkowych procedur dla organizatorów związanych z organizacją wydarzenia. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych reguluje […]

Zdjęcie aktualności

Co powinno się znajdować w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

Budynki prywatne jak i obiekty publiczne powinny posiadać nie tylko odpowiednie zabezpieczenia przeciwpożarowe, ale także wszelkiego rodzaju instrukcje, plany ewakuacyjne, […]

Zdjęcie aktualności

Wymiana oraz naprawa hydrantów zewnętrznych – Warszawa

Hydranty zewnętrzne jako podstawa do bezpieczeństwa przeciwpożarowego Sieć wodociągowa musi być dostosowana do celów przeciwpożarowych. Stanowi ona źródło środka gaśniczego […]

Zdjęcie aktualności

Oznakowanie (ppoż) przeciwpożarowe – przepisy, do których musisz się dostosować

Wszystkie obiekty, a szczególnie zakłady pracy wymagają określonych oznakowań w celu utworzenia zabezpieczeń. Odpowiednie oznakowania to przede wszystkim elementarne działania […]

Zdjęcie aktualności

Przeglądy ppoż w przedszkolach i szkołach

Wszystkie obiekty, budynki i placówki muszą zostać odpowiednio zabezpieczone w ramach zabezpieczeń BHP i PPOŻ. Zarządcy budynków są zobowiązani do […]

Zdjęcie aktualności

Okresowe przeglądy i pomiary elektryczne dla instalacji

a) biurowce, zakłady, budynki użyteczności publicznej pomiar impedancji pętli zwarcia sprawdzenie wyłączników różnicowoprądowych pomiar rezystancji izolacji i sprawdzenie ciągłości przewodów- […]

Zdjęcie aktualności

Oszczędności dla wspólnot mieszkaniowych – zmiana scenariusza pożarowego

Scenariusz pożarowy dla obiektów mieszkaniowych Zawiera on opis sekwencji możliwych zdarzeń w czasie pożaru, reprezentatywnego dla danego miejsca jego wystąpienia […]

Zdjęcie aktualności

Przegląd detekcji oraz odcięcia gazu w kotłowni

Skuteczne zabezpieczenia przeciwpożarowe w budynkach mają ogromne znaczenie dla utrzymania norm dotyczących bezpieczeństwa. Systemy detekcji gazów wybuchowych i toksycznych powinny […]

Zdjęcie aktualności

Konserwacja, serwis i przegląd systemu detekcji gazów CO/LPG

System detekcji gazów znajduje się między innymi w halach garażowych. Stanowi on elementarną część wyposażenia dla różnego rodzaju obiektów. Bez […]

Zdjęcie aktualności

Badania wydajności i przegląd hydrantów zewnętrznych – Warszawa

Badania wydajności jak i przeglądy techniczne hydrantów zewnętrznych to jedna z podstawowych czynności związanych z zabezpieczeniem i ochroną ppoż. Flame […]

Zdjęcie aktualności

WESOŁEGO ALLELUJA

Zdjęcie aktualności

Co wchodzi w zakres szkoleń ppoż w Warszawie?

Szkolenia przeciwpożarowe dla kadr pracowniczych to podstawowa czynność w zakresie prawa. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia […]