Aktualności

Jak działa system oddymiania grawitacyjnego – zalety, cele, funkcje

Data publikacji: 12.10.2021

Jak działa system oddymiania grawitacyjnego

Oddymianie grawitacyjne, inaczej pionowe oddymianie dróg ewakuacyjnych, jest bardzo istotnym sposobem zabezpieczenia przeciwpożarowego. Podczas pożaru odprowadza poza obszar budynku dym, ciepło oraz trujące gazy, a w zamian doprowadza do pomieszczenia świeże powietrze. Dzięki takiemu zabiegowi drogi ewakuacyjne zostają utrzymane w stanie wolnym od zadymienia a osoby przebywające w budynku będą mogły go bezpiecznie opuścić. Oddymianie grawitacyjne stosowane jest najczęściej w przypadku pionowych dróg ewakuacyjnych, czyli na klatkach schodowych wielopiętrowych obiektów.
System oddymiania grawitacyjnego składa się z różnych elementów, których prawidłowe wdrożenie oraz zamontowanie jest niezwykle istotne, ponieważ decyduje o poziomie bezpieczeństwa osób znajdujących się w budynku oraz szybkości reakcji systemu na zagrożenie pożarowe. System oddymiania grawitacyjnego składa się z:

 • klap oddymiających,
 • kurtyn dymowych,
 • czujników dymu,
 • otworów napowietrzających,
 • przycisku oddymiania,
 • systemu napędów.

Na czym polega i jak działa oddymianie grawitacyjne?

Oddymianie grawitacyjne wykorzystuje zjawisko konwekcji polegające na wypieraniu nagrzanych warstw gazów do góry (zgodnie z prawem Archimedesa). Podczas pożaru, unoszący się dym automatycznie uruchamia czujniki dymowe, które rozpoczynają proces oddymiania grawitacyjnego. W razie potrzeby istnieje również opcja manualnego uruchomienia systemu poprzez przycisk oddymiania lub inne zewnętrzne urządzenie. Całość operacji jest zewnętrznie kontrolowana.
Podczas uruchomienia systemu oddymiania grawitacyjnego następuje otwarcie klap dymowych oraz napowietrzających, które odprowadzają gazy unoszące się przy suficie na zewnątrz budynku. Proces ten umożliwia bezpieczną ewakuację i jednocześnie obniża temperaturę wewnątrz budynku co zabezpiecza całą jego konstrukcję.

Gdzie instaluje się systemy oddymiania grawitacyjnego?

Systemy oddymiania grawitacyjnego najlepiej sprawdzają się w wielopiętrowych budynkach mających od 10 do 12 metrów wysokości. Dlatego też, instalowane są głównie:

 • na klatkach schodowych,
 • w szybach dźwigów,
 • w budynkach pełniących funkcje magazynowe,
 • na scenach teatralnych,
 • w fabrykach,
 • w budynkach użyteczności publicznej.

Dodatkowo, budynkom użyteczności publicznej, takim jak przedszkola, szkoły, szpitale, obiekty sportowe czy centra handlowe zostało narzucone stosowanie takich systemów (czyt. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych budynków z dn. 12.05.2002r.).

Co jaki czas wymagany jest przegląd oraz konserwacja systemu oddymiania grawitacyjnego?

Bardzo ważne jest, aby system oddymiania grawitacyjnego podlegany był ścisłym i systematycznym kontrolom. Takie przeglądy powinny mieć miejsce co najmniej raz na rok i być przeprowadzane przez specjalistów, którzy dokładnie sprawdzają stan techniczny każdego elementu systemu. Częstym problemem jest pojawianie się rdzy lub innych uszkodzeń mechanicznych, które mogą powodować nieprawidłowe działanie systemu. Podczas kontroli przeprowadzane są różne testy sprawdzające szybkość i poprawność reakcji urządzeń, a po każdej takiego typu inspekcji specjaliści mają obowiązek sporządzić protokół orzekający zdolność systemu oddymiania grawitacyjnego do prawidłowego działania.

Cele i funkcje systemu oddymiania grawitacyjnego

System oddymiania grawitacyjnego odgrywa niezwykle istotną rolę w ewakuacji z budynku wielopoziomowego – dba o bezpieczeństwo osób przebywających w zagrożonym obszarze, strażaków i ratowników medycznych, jednocześnie chroniąc budynek przed uszkodzeniem związanym ze szkodliwym działaniem wysokiej temperatury na jego konstrukcje.
Do głównych funkcji systemu oddymiania grawitacyjnego podczas pożaru należą:

 • zwiększenie widoczności podczas ewakuacji,
 • zmniejszenie ryzyka zawalenia się budynku,
 • obniżenie temperatury w budynku,
 • zredukowanie strat materialnych,
 • ograniczenie stężenia toksycznych produktów spalania i rozkładu termicznego,
 • opóźnienie rozprzestrzeniania się pożaru,
 • dostarczanie świeżego powietrza do wnętrza budynku.

System oddymiania pełni również dodatkowe funkcje nie związane z działalnością przeciwpożarową takie jak wietrzenie i doświetlanie klatki schodowej co poprawia jakość powietrza w budynku.

Zalety systemu oddymiania grawitacyjnego

Dlaczego warto instalować system oddymiania grawitacyjnego w budynkach? Przede wszystkim umożliwia on ewakuację osób z wielopiętrowego płonącego budynku. Zwiększa on bezpieczeństwo nie tylko osób znajdujących się wewnątrz, ale również ratownikom pełniącym funkcje ratowniczo-gaśniczo-medyczne. Dodatkowo chroni konstrukcje budynku przed nagrzaniem się co może doprowadzić do zawalenia się murów bądź stałego ich uszkodzenia. Dużą zaletą tego systemu jest również to, że uruchamia się automatycznie, dzięki czemu reakcja na zagrożenie pożarem zachodzi bez ingerencji człowieka.
Bardzo ważne jest, aby projektowanie systemów oddymiania, oraz przegląd i konserwację systemu oddymiania grawitacyjnego powierzyć w ręce wykwalifikowanych i uprawnionych osób. W naszym zespole Flame Protect doświadczona kadra specjalistów zapewnia profesjonalną obsługę w tym zakresie. Zapraszamy do kontaktu!

1