Aktualności

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – wszystko co musisz o niej wiedzieć

Data publikacji: 12.10.2021

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest dokumentem, który ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób znajdujących się w budynku zagrożonym pożarem. Obejmuje ona wiele istotnych zagadnień dotyczących zarówno zasad postępowania na wypadek pożaru jak i warunków ochrony przeciwpożarowej.Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego składa się z trzech głównych części:

  • Część opisowa: warunki ochrony przeciwpożarowej, lista wymaganych urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic oraz opis sposobu ich konserwacji, sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią instrukcji, wnioski i zalecenia, dane informacyjne osób sporządzających instrukcję oraz wykaz telefonów alarmowych.
  • Część graficzna: plan ewakuacji, plan obiektu, znaki ewakuacyjne, rozmieszczenie sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych.
  • Załączniki: np. wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z instrukcją.

Dokładne informacje o tym co powinna zawierać Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zostały pogłębione w naszym poprzednim wpisie tutaj. Zachęcamy do zapoznania się z nim J
W tym artykule podamy odpowiedzi na najbardziej popularne pytania dotyczące Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, dzięki którym właściciele oraz zarządcy budynków będą mieli kompletną wiedzę na temat tego bardzo ważnego dokumentu – zaczynajmy!

Jakie obiekty muszą posiadać Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego wymagane są w obiektach budowlanych (lub ich częściach) oraz terenach które stanowią odrębne strefy pożarowe. Dotyczy to budynków, pełniących funkcje użyteczności publicznej, budynków produkcyjnych, zamieszkania zbiorowego, przemysłowych, inwentarskich oraz magazynowych, jeśli:

  • kubatura brutto budynku (z wyjątkiem budynku inwentarskiego) lub strefy pożarowej, która jest jego częścią przekracza 1000 m3,
  • kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1500 m3,
  • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek jest większa niż 1000 m2,
  • obiekt znajduje się w strefie zagrożonej wybuchem.

Jakie dokumenty trzeba przygotować przed sporządzeniem Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

W celu sprawnego sporządzenia Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, właściciel bądź zarządca budynku lub strefy pożarowej powinien przygotować informacje dotyczące powierzchni obiektu, jego wysokości oraz liczby pięter. Dodatkowo potrzebny jest również opis działalności firmy oraz inne informacje wskazane przez osobę sporządzającą dokument.
Należy pamiętać, aby gotową instrukcję doręczyć odpowiednim organom tj. komendantowi powiatowej lub miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Kto ma obowiązek zapoznania się z Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego?

Dla bezpieczeństwa własnego oraz swoich współpracowników, wszyscy użytkownicy budynku powinni zapoznać się z tym dokumentem. Każdy obiekt posiada swoje własne zasady wskazujące osoby, które mają obowiązek znać treść instrukcji – czasami są to jedynie pracownicy, a czasami wszystkie osoby wchodzące na teren obiektu.
Dodatkowo, każdy kto zapoznał się z Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego powinien wypełnić stosowne oświadczenie załączone do dokumentacji.

Gdzie powinno się przechowywać Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcja powinna być przechowywana w miejscu dostępnym dla ekip ratowniczych. Co się kryje pod tym stwierdzeniem? Najlepszym miejscem będzie pomieszczenie dla pracowników ochrony bądź portierni, którzy sprawują całodobowy nadzór nad obiektem. Drugą, coraz bardziej popularną możliwością są metalowe przeszklone szafki usytuowane w miejscach z łatwym i szybkim dostępem, do których jednocześnie osoby nieuprawione nie będą miały możliwości się dostać.
Masz trudność z wyznaczeniem odpowiedniego miejsca? Nasi specjaliści chętnie wskażą Ci gdzie najlepiej przechowywać Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

Kiedy należy aktualizować Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wymaga aktualizacji raz na 2 lata. Jednak, gdy w międzyczasie zajdą zmiany w użytkowaniu obiektu bądź w procesie technologicznym, które wpływają na warunki ochrony przeciwpożarowej, konieczna jest wcześniejsza aktualizacja dokumentu.
Jakie są korzyści z posiadania dobrze sporządzonej Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?
Usługę sporządzenia Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego warto zamówić u doświadczonej profesjonalnej firmy specjalizującej się w bezpieczeństwie pożarowym oraz bezpieczeństwie i higienie pracy, takiej jak Flame Protect ponieważ dajemy gwarancję poprawnego jej opracowania. Prawidłowo sporządzony dokument niesie za sobą wiele korzyści:

  • Redukuje ryzyko powstania pożaru oraz zwiększa bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynku.
  • Stanowi podstawę do negocjacji kosztów polisy ubezpieczeniowej oraz w razie pożaru pokrycia kosztów zniszczeń przez firmę ubezpieczeniową.
  • Dostarcza rzetelną informację o stanie bezpieczeństwa budynku.

Gdzie znaleźć specjalistów od Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?
Wykwalifikowana kadra inżynierów Flame Protect posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla różnego rodzaju obiektów oraz instytucji, a dokumenty sporządzane przez nas spełniają wytyczne Państwowej Straży Pożarnej. Do każdego Klienta podchodzimy w sposób indywidualny i profesjonalny. Porozmawiaj z nami już dziś!

1