Aktualności

Przeciwpożarowe klapy odcinające oraz klapy pożarowe

Data publikacji: 17.12.2021

Przeciwpożarowe klapy odcinające oraz klapy pożarowe. Kluczowym aspektem konserwacji budynków, jest dbanie o bezpieczeństwo użytkowników oraz mieszkańców. Instalacja przeciwpożarowa wyposażona w wysokiej jakości klapy odcinające pozwala ograniczyć zasięg pożaru i zminimalizować ryzyko rozprzestrzenienia.

Do czego używane są klapy przeciwpożarowe?

Klapy przeciwpożarowe montowane są jako przegrody odcinające strefę objętą pożarem od innych części budynku w instalacjach wentylacyjnych. Kluczową rolą przeciwpożarowych klap odcinających jest powstrzymanie ognia, zadymienia oraz temperatury przed rozprzestrzenieniem się. Konieczne jest odpowiednie, profesjonalne dobranie odpowiedniej klapy, tak aby kąt szczelności ogniowej, izolacyjności i dymoszczelności był efektywny.
Podczas wykonywania standardowych czynności, gdy nie ma zagrożenia – klapa pozostaje otwarta, w tak zwanej pozycji oczekiwania. Uruchomiona zostaje jedynie w razie wystąpienia pożaru lub symptomów pojawienia się zagrożenia pożarowego. Informacje na ten temat przekazują czujniki zamontowane w kluczowych lokalizacjach.

Wymagania odnośnie stosowania klap przeciwpożarowych

Przepisy ustalające wszelkie normy techniczne systemów przeciwpożarowych regulują także wymagania dotyczące montowania oraz dobierania klap odcinających. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne muszą być wyposażone w klapy przeciwpożarowe. Ich klasa odporności ogniowej musi być równa klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego. Kluczowa jest izolacyjność ogniowa, szczelność ogniowa i dymoszczelność.
Dodatkowo należy pamiętać, że w strefach pożarowych, w których obowiązkowo montowana jest instalacja alarmowa, klapy powinny być uruchamiane instalacją, a nie jedynie wyzwalaczem termicznym.

Co należy wziąć pod uwagę, wybierając klapy przeciwpożarowe?

Podczas wybierania odpowiedniej klapy przeciwpożarowej konieczne jest wzięcie pod uwagę:

  • Szczelności ogniowej
  • Izolacyjności
  • Dymoszczelności

Najważniejszym aspektem, który wpływa na dobór klapy, są potrzeby danego budynku. Konieczne może być zastosowanie jednolitego systemu przeciwpożarowego. Dobierając odpowiednią klapę, wybierać można spośród wielu rodzajów.
Wymagania montażowe – klapy przeciwpożarowe
Podczas montażu klap przeciwpożarowych należy uwzględnić liczne normy oraz przepisy. Najważniejsze z nich dotyczą wymaganych minimalnych odległości pomiędzy klapami przeciwpożarowymi a innymi elementami budynku. Jest to uwzględnione w instrukcji danej klapy i konieczne jest, aby profesjonalny instalator przestrzegał tych zasad.
Obecność klapy przeciwpożarowej może ingerować w strukturę ściany na głębokość nawet stu milimetrów w każdym kierunku. Należy także pamiętać, że odległość od ścian bądź sufitu nie może być mniejsza niż siedem i pół centymetra. Jeśli w montowanej klapie nie ma wyszczególnionych odległości, standardowo zaleca się odstęp dwustu milimetrów bądź większy pomiędzy dwiema lub więcej klapami przeciwpożarowymi. Natomiast pomiędzy klapą a ścianą lub podłogą, konieczny odstęp wynosi siedemdziesiąt pięć milimetrów.

Jakie obecnie są dostępne rodzaje klap przeciwpożarowych?

Obecnie na rynku dostępne jest wiele różnorodnych modeli klap przeciwpożarowych, mających za zadaniem uniemożliwić rozprzestrzenianie się pożaru, zadymienia i temperatury.
Popularnym rozwiązaniem są systemy klap odcinających wentylację pożarową połączone z wentylatorami. Jest to bardzo skuteczne rozwiązanie, zapewniające skuteczne działanie oddymiające oraz ochraniające teren dróg ewakuacyjnych.
Dostępne są także klapy przeciwpożarowe okrągłe. Standardowo montowane są wewnątrz instalacji wentylacyjnych. Służą jako przegrody odcinające strefę pożaru od pozostałych części budynku. Mogą być instalowane we wszystkich rodzajach ścian, także tych wykonanych z karton-gipsu. Ich kluczową funkcją jest zatrzymanie procesu rozprzestrzeniania się ognia.
Podobną funkcję pełnią odcinające klapy prostokątne. W tym przypadku ich podstawowe cele są identyczne i dotyczą oddzielenia pożaru od reszty budynku. Udaremniają rozprzestrzenianie się ognia i zadymienia. Mogą być notowane w przegrodach budowlanych każdego rodzaju.
Wykonując oraz konserwując instalacje przeciwpożarowe, warto skorzystać z usług profesjonalistów zapraszamy do naszej oferty https://flameprotect.pl/uslugi-ppoz/
Zobacz również

1