Aktualności

Zdjęcie aktualności

Wentylacja pożarowa garaży podziemnych

Wentylacja pożarowa garaży podziemnych. Budowa dużych osiedli mieszkaniowych wiąże się z uwzględnieniem również dużej ilości miejsc postojowych. Ze względu na wysoką […]

Zdjęcie aktualności

Systemy oddymiania hali magazynowych Warszawa

Systemy oddymiania hali magazynowych. System oddymiana budynku jest jedną z najważniejszych instalacji w budynkach. Od tego czy działa poprawnie zależy […]

Zdjęcie aktualności

Zapobieganie pożarów garaży, serwis urządzeń przeciwpożarowych oraz profilaktyka przeciwpożarowa.

Hale garażowe (garaże) powinny być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2012 r. w […]

Zdjęcie aktualności

Przejścia przeciwpożarowe, przepusty instalacyjne, bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe

Przejścia przeciwpożarowe, przepusty instalacyjne, bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe powinny posiadać odpowiednią klasę odporności ogniowej. Odpowiednie i prawidłowe wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego zapobiega […]

Zdjęcie aktualności

Kto może opracowywać opinie z zakresu ochrony przeciwpożarowej?

Kto może opracowywać opinie z zakresu ochrony przeciwpożarowej? Właściciel każdego budynku, obiektu budowlanego lub dowolnego terenu jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniej […]

Zdjęcie aktualności

Przegląd zbiorników przeciwpożarowych – Warszawa

Przegląd zbiorników przeciwpożarowych. Profesjonalne i systematyczne przeglądy zbiorników ppoż. są warunkiem ich bezpiecznej eksploatacji. Zgodnie z zaleceniami producentów i obowiązującymi […]

Zdjęcie aktualności

Stały nadzór przeciwpożarowy w budynkach. Na czym polega?

Ochrona przeciwpożarowa wiąże się głównie z bezpieczeństwem. Oddanie danego obiektu do użytku wiąże się ze spełnieniem wielu warunków. Jednym z […]

Zdjęcie aktualności

Sygnalizacja pożarowa jako jeden z podstawowych systemów bezpieczeństwa dla obiektów

SSP – czyli system sygnalizacji pożaru należy do elementarnych zabezpieczeń w ramach budowania inteligentnych obiektów. Bezpieczeństwo osób znajdujących się w […]

Zdjęcie aktualności

Zabezpieczenia przeciwpożarowe dla masowych imprez i wydarzeń plenerowych

Bezpieczeństwo uczestników imprez masowych należy do obowiązkowych procedur dla organizatorów związanych z organizacją wydarzenia. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych reguluje […]

Zdjęcie aktualności

Co powinno się znajdować w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

Budynki prywatne jak i obiekty publiczne powinny posiadać nie tylko odpowiednie zabezpieczenia przeciwpożarowe, ale także wszelkiego rodzaju instrukcje, plany ewakuacyjne, […]

Zdjęcie aktualności

Wymiana oraz naprawa hydrantów zewnętrznych – Warszawa

Hydranty zewnętrzne jako podstawa do bezpieczeństwa przeciwpożarowego Sieć wodociągowa musi być dostosowana do celów przeciwpożarowych. Stanowi ona źródło środka gaśniczego […]

Zdjęcie aktualności

Oznakowanie (ppoż) przeciwpożarowe – przepisy, do których musisz się dostosować

Wszystkie obiekty, a szczególnie zakłady pracy wymagają określonych oznakowań w celu utworzenia zabezpieczeń. Odpowiednie oznakowania to przede wszystkim elementarne działania […]

1