Aktualności

Kalibracja serwis detektorów systemu detekcji gazów niebezpiecznych

Data publikacji: 16.11.2021

Kalibracja serwis detektorów systemu detekcji gazów niebezpiecznych ( metan, tlenek węgla, propan butan, amoniak, wodór).

Kalibracja, serwis detektorów systemu detekcji gazów niebezpiecznych ma na celu przede wszystkim pełną ochronę przed przekroczeniem dopuszczalnych stężeń gazów niebezpiecznych, a mianowicie metanu, tlenku węgla, propan butanu, amoniaku czy wodoru. Odpowiedni serwis wspomnianych detektorów ma na celu prędką informację skierowaną do użytkownika o zagrożeniu jakie powstało, co zdecydowanie wspomaga system reakcji, a docelowo uniknięcie zagrożenia życia. Istotne jest, aby przegląd oraz kalibrację takich systemów powierzyć profesjonalistom w swoim fachu, w tym wypadku zapraszamy do skorzystania z naszej oferty Flame Protect.

Wymogi prawne kalibracji oraz serwisu/ przeglądów systemu detekcji gazów niebezpiecznych

Nota prawna, czyli paragraf 2 pkt 1 ppkt 9 Rozporządzenia z dnia 7 czerwca 2010 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719) jasno mówi, że systemy detekcji gazów niebezpiecznych są traktowane jako urządzenia przeciwpożarowe. Co za tym idzie wymagają one odpowiednich przeglądów technicznych ( nie rzadziej niż raz do roku), jak i również muszą spełniać określone wymogi.
Środki ostrożności jakie należy natychmiast przedsięwziąć w postaci przeglądu instalacji wymagane są wręcz w wystąpieniu następujących warunków:

  • duże stężenie gazu
  • znacząca zmiana warunków atmosferycznych, czyli bardzo niskie bądź wysokie temperatury, wilgotność powietrza, a nawet zapylenie
  • dosyć długa praca oznaczająca się stanem alarmowym
  • przerwa w zasilaniu systemu, która dłużej niż 2-3 dni, wszelkie inne zakłócenia energetyczne
  • prace budowlane, które mogły mieć znaczący wpływ na użytkowanie systemu.

Stosowanie detektorów gazów niebezpiecznych, nie każdy taki sam!

Istotnym aspektem, na który należy zwrócić uwagę z całą pewnością będzie to, że kalibracja, czy sam montaż detektorów gazów niebezpiecznych nie w każdym miejscu będzie taki sam. Zarówno pomieszczenia umiejscowione w garażach podziemnych jak i również na wyższych kondygnacjach będą musiały być inaczej skalibrowane. Wymogi bezpieczeństwa oraz higieny pracy są ściśle określone w rozporządzeniach Ministra Infrastruktury, warto się z nimi zapoznać.

Jak zbudowane są systemy detektorów gazów niebezpiecznych?

Cały system detekcji gazów niebezpiecznych opiera się na trzech podstawowych fundamentach, czyli detektorach, centrali oraz urządzeniach wykonawczych. Najważniejszym elementem jest oczywiście detektor oraz sensory w nim umieszczone. To one w pierwszej kolejności są odpowiedzialne za wykrycie zbyt dużej ilości gazów niebezpiecznych. Wyróżniamy dostępne na rynku sensory: infrared, elektrochemiczne, półprzewodnikowe i katalityczne.

Wybór odpowiedniego sensora, czy ma znaczenie?

To bardzo istotna sprawa, która absolutnie nie powinna zostać pominięta. Wybór odpowiedniego sensora ma kolosalne znaczenie i zależy przede wszystkim od warunków jakie panują w obiekcie. Także sam podział gazów niebezpiecznych ma znaczenie. Kwestie techniczne powinny być mocno rozwinięte, urządzenia dopasowane technicznie do konkretnych warunków.

Flame Protect kalibracja oraz serwis systemów detekcji gazów niebezpiecznych

Nasza firma specjalizuje się od lat w systemach przeciwpożarowych, a do tego przypisane są właśnie detektory gazów niebezpiecznych. Oferujemy odpowiednią kalibrację oraz pełen serwis na wysokim poziomie. Bezpieczeństwo przede wszystkim i to jest nasza domena. Nasi profesjonalnie wyszkoleni specjaliści dokonają przeglądu systemów oraz dokonają niezbędnych napraw usterek jakie wynikają także z użytkowania systemów. Stała obsługa techniczna jaką posiadamy zajmie się przeglądem, konserwacją oraz serwisem detektorów systemu detekcji gazów niebezpiecznych.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz przede wszystkim o skrupulatne dbanie o terminowe przeglądy instalacji, gdyż one są kluczem do bezpieczeństwa, zachowania życia i zdrowia.
Zobacz również:

1