Aktualności

Przeglądy pompowni pożarowych oraz zestawów hydroforowych

Data publikacji: 17.12.2021

Przeglądy pompowni pożarowych oraz zestawów hydroforowych. Dbając o bezpieczeństwo użytkowników budynków, właściciel lub administracja mają obowiązek stale kontrolować poziom sprawności instalacji przeciwpożarowych. Dzięki regularnym przeglądom oraz koniecznym naprawom system pozostanie sprawny i efektywny. W razie wystąpienia nagłej i niebezpiecznej sytuacji będzie mógł odpowiednio szybko zareagować.

Pompownie pożarowe – jak działają?

Pomieszczenia, w których umieszczane są nie tylko pompy, ale także inne urządzenia mające za zadanie zasilać instalacje gaśnicze, potocznie nazywa się pompowniami pożarowymi. Mogą obsługiwać zarówno instalacje gaśnicze pianowe, jak i instalacje hydrantów zewnętrznych lub wewnętrznych oraz instalacje tryskaczowe.
Pompownie powinny być zlokalizowane w pomieszczeniach, mających odporność ogniową na poziomie co najmniej sześćdziesięciu minut. Może być to całkowicie oddzielny budynek, ale dopuszczalne są również pompownie wewnątrz budynku lub w części przylegającej do głównego budynku. Co więcej, pomieszczenie, w którym znajduje się pompownia, musi być dodatkowo chronione systemem tryskaczowym. Powinno posiadać także system wentylacyjny dopasowany do rodzaju pomp.
Czym jest zestaw hydroforowy?
Elementy odpowiadające za pompowanie i gromadzenie wody stanowią zestaw hydroforowy. Obecnie są to urządzenia całkowicie zautomatyzowane, zapewniając nieprzerwany proces dostarczania wody do wszystkich podłączonych budynków. Zapewniają także stałe ciśnienie w instalacji.

W skład standardowego zestawy wchodzą:

  • Zbiornik hydroforowy
  • Pompa hydroforowa
  • Wyłącznik ciśnieniowy
  • Osprzęt do zbiornika

Zestaw hydroforowy złożony z wysokiej jakości elementów pozwala na efektywne i skuteczne działanie. Pompowaniem wody, a tym samym napełnianiem zbiornika ciśnieniowego zajmuje się pompa hydroforowa. Na jej cykl pracy wpływa poziom wody w zbiorniku – warunkuje ciśnienie.
Włącznik ciśnieniowy steruje pracą pompy, nieustannie mierząc poziom ciśnienia w zestawie hydroforowym. Gdy staje się ono zbyt niskie, wyłącznik uruchamia pompę, która uzupełnia poziom wody, a w efekcie także ciśnienie. Zbiornik hydroforowy odpowiada za utrzymanie stałego ciśnienia w instalacji.

Dlaczego przeglądy PPOŻ. są niezbędne?

Głównym celem wykonywania systematycznych przeglądów instalacji przeciwpożarowych w budynku, jest skontrolowanie, czy wszelkie przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej w budynku zostały spełnione. Konieczna jest dokładna kontrola poszczególnych elementów. Specjaliści dokonujący tego rodzaju przeglądu dokonują profesjonalnych oględzin oraz oceny stanu poszczególnych elementów, w tym pompowni pożarowych oraz zestawów hydroforowych, a w razie wystąpienia niedociągnięć, mogą zaoferować optymalny plan naprawczy.

Jak często należy kontrolować stan instalacji przeciwpożarowych?

Utrzymanie budynku we właściwym stanie technicznym, jest kluczowym aspektem dbania o bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników. Kontrole, przeglądy oraz wszelkie niezbędne naprawy powinny być wykonywane regularnie i z najwyższą starannością.
Prawo budowlane reguluje kwestię częstotliwości kontrolowania stany technicznego budynku – powinna być ona przeprowadzana co najmniej raz w roku. Podobnie wygląda kwestia kontroli gazowej oraz wentylacji. Dodatkowa infrastruktura gaśnicza, systemy sygnalizacji pożaru i oddymiające, a także instalacja tryskaczowa również wymagają corocznych przeglądów.
Obowiązek przestrzegania częstotliwości wszelkich kontroli spoczywa na właścicielu budynku.
Decydując się na wykonanie przeglądu instalacji przeciwpożarowej, sprawdź ofertę https://flameprotect.pl/
Zobacz również:

1