Aktualności

Zdjęcie aktualności

Przeglądy ppoż w przedszkolach i szkołach

Wszystkie obiekty, budynki i placówki muszą zostać odpowiednio zabezpieczone w ramach zabezpieczeń BHP i PPOŻ. Zarządcy budynków są zobowiązani do […]

Zdjęcie aktualności

Okresowe przeglądy i pomiary elektryczne dla instalacji

a) biurowce, zakłady, budynki użyteczności publicznej pomiar impedancji pętli zwarcia sprawdzenie wyłączników różnicowoprądowych pomiar rezystancji izolacji i sprawdzenie ciągłości przewodów- […]

Zdjęcie aktualności

Oszczędności dla wspólnot mieszkaniowych – zmiana scenariusza pożarowego

Scenariusz pożarowy dla obiektów mieszkaniowych Zawiera on opis sekwencji możliwych zdarzeń w czasie pożaru, reprezentatywnego dla danego miejsca jego wystąpienia […]

Zdjęcie aktualności

Przegląd detekcji oraz odcięcia gazu w kotłowni

Skuteczne zabezpieczenia przeciwpożarowe w budynkach mają ogromne znaczenie dla utrzymania norm dotyczących bezpieczeństwa. Systemy detekcji gazów wybuchowych i toksycznych powinny […]

Zdjęcie aktualności

Konserwacja, serwis i przegląd systemu detekcji gazów CO/LPG

System detekcji gazów znajduje się między innymi w halach garażowych. Stanowi on elementarną część wyposażenia dla różnego rodzaju obiektów. Bez […]

Zdjęcie aktualności

Badania wydajności i przegląd hydrantów zewnętrznych – Warszawa

Badania wydajności jak i przeglądy techniczne hydrantów zewnętrznych to jedna z podstawowych czynności związanych z zabezpieczeniem i ochroną ppoż. Flame […]

Zdjęcie aktualności

WESOŁEGO ALLELUJA

Zdjęcie aktualności

Co wchodzi w zakres szkoleń ppoż w Warszawie?

Szkolenia przeciwpożarowe dla kadr pracowniczych to podstawowa czynność w zakresie prawa. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia […]

Zdjęcie aktualności

Przegląd, konserwacja oraz serwis gaśnic- Warszawa Wola

Gaśnice umożliwiają zwalczanie pożarów w początkowej fazie rozwoju oraz stanowią element wyposażenia gaśniczego budynków. Poddawane okresowym konserwacjom i przeglądom oraz […]

Zdjęcie aktualności

Przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu- Warszawa

Przeciwpożarowe wyłączniki prądu, w tym główne wyłączniki prądu, zaliczane są do urządzeń przeciwpożarowych. Wyłączniki ppoż. podlegają przeglądom technicznym i czynnościom […]

Zdjęcie aktualności

Naprawa systemu detekcji tlenku węgla- Warszawa Ursus

W ostatnich dniach nasza firma realizowała naprawę oraz modernizację systemu detekcji tlenku węgla w podziemnej hali garażowej. Ponadto, dokonaliśmy przeglądu […]

Zdjęcie aktualności

Przegląd oświetlenia awaryjnego- Warszawa Żoliborz

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne w budynku powinno być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a […]

1