Aktualności

Automatyzacja systemów przeciwpożarowych dla budynków bez ochrony fizycznej

Data publikacji: 22.02.2024

Automatyzacja systemów przeciwpożarowych. Coraz częściej wspólnoty mieszkaniowe rezygnują ze wsparcia w postaci ochrony fizycznej budynku, a więc z pracowników zajmujących się zabezpieczeniem budynku, na rzecz tańszego w utrzymaniu monitoringu wizyjnego. Często jednak zapominają o drugim filarze, a więc odpowiedniej ochronie przeciwpożarowej dostosowanej do nowej sytuacji. Kluczem staje się automatyzacja systemów przeciwpożarowych.

Automatyzacja systemów przeciwpożarowych

Decyzja o rezygnacji z ochrony fizycznej budynku – kiedy zapada?

Zazwyczaj kwestie związane z działalnością wspólnoty mieszkaniowej, a następnie te dotyczące już budynku, podejmowane są w drodze uchwały. To właśnie członkowie wspólnoty mogą więc, co do zasady, podjąć decyzję o likwidacji ochrony fizycznej budynku. Oczywiście, nierzadko staje się to przedmiotem roszczeń, np. osób nabywających mieszkania w konkretnym budynku, którzy w warunkach umowy mieli zapewnioną całodobową ochronę fizyczną i nie zgadzają się na rezygnację z takiej formy zabezpieczenia ich życia i mienia.
Argumenty wspólnoty co do takiej zmiany, będą tu zwykle dotyczyć wysokich kosztów związanych z utrzymaniem, np. pracowników zajmujących się zabezpieczeniem terenu. Jest to więc decyzja ściśle ekonomiczna. Pytanie tylko: czy monitoring wizyjny jest w stanie w pełni zastąpić człowieka? Co w sytuacji pojawienia się nagłego zagrożenia w obiekcie, np. pożaru, gdy nikt nie czuwa nad bezpieczeństwem?
Doświadczenia służb, które przyjeżdżają na miejsce, gdy np. dojdzie do pożaru, są różne. Niektórzy mają do czynienia z trudnościami związanymi z gorszym dostępem bezpośrednio do budynku czy też brakiem podstawowej wiedzy mieszkańców dotyczącej rozmieszczenia elementów systemu przeciwpożarowego w budynku. Szwankuje również kwestia samej ewakuacji z budynku, gdy brakuje odpowiedniego koordynatora takich działań wewnątrz.

Automatyzacja systemów przeciwpożarowych – rozwiązanie idealne w budynkach bez ochrony fizycznej

Czy można zatem pogodzić względy ekonomiczne związane z rezygnacją z ochrony fizycznej z zapewnieniem ochrony przeciwpożarowej? Okazuje się, że tak. Rozwiązaniem jest stawianie na automatyzację systemów przeciwpożarowych. Takie budynki, które są pozbawione wsparcia ze strony człowieka sprawującego stały nadzór nad nimi, wymagają zautomatyzowanej ochrony przeciwpożarowej.
Kluczem staje się tu również odpowiednio rozpisany scenariusz pożarowy, który uwzględnia brak ochrony fizycznej i wykorzystanie urządzeń w zapewnieniu bezpieczeństwa. W ramach automatyzacji systemów przeciwpożarowych najlepiej wdrożyć takie instrumenty, które pozwolą na:

 • wykrycie zagrożenia we wczesnej fazie rozwoju,
 • natychmiastowe przekazanie sygnału alarmowego w budynku,
 • zniwelowanie ewentualnych negatywnych skutków niebezpieczeństwa i podjęcie akcji gaszenia pożaru, oddymiania bez udziału człowieka,
 • udostępnienie ścieżek ewakuacyjnych,
 • automatyczne poinformowanie służb o zagrożeniu.

Zautomatyzowane urządzenia przeciwpożarowe – co jest kluczowe?

Co można zrobić, by zautomatyzować na tyle ochronę przeciwpożarową w budynku, aby móc powierzyć jej bezpieczeństwo mieszkańców i innych przebywających wewnątrz? Najlepiej postawić na wsparcie profesjonalistów.
W ramach automatyzacji systemu pożarowego dla budynku najpierw ocenimy zagrożenie, a następnie stworzymy scenariusz pożarowy i wdrożymy dla Ciebie m.in.:

  • Systemy Sygnalizacji Pożaru – taki system po pierwsze wykrywa pożar, następnie szybko informuje odpowiednie służby i przekazuje informacje o zagrożeniu. Przeprowadzimy dla Ciebie także przegląd SSP;
  • Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze (DSO) – głównym zadaniem takiego systemu jest dźwiękowe informowanie osób o zagrożeniu. W przypadku budynków, w którym brak obsługi i operatora, dźwięk jest uruchamiany automatycznie po otrzymaniu sygnału z Systemu Sygnalizacji Pożaru. Oferujemy również serwis DSO oraz jego regularne przeglądy;
  • Systemy Detekcji i Sterowania Gaszeniem – system taki wykrywa potencjalne niebezpieczeństwo związane z ulatnianiem się gazu. System jest sterowany przez centralną jednostkę, która po otrzymaniu z detektorów sygnału o wykryciu stężenia gazu przekraczającego próg zadziałania, uruchamia odpowiednie sygnalizatory optyczne i akustyczne. Wówczas system informuje przebywających w budynku o zagrożeniu. Dokonamy przeglądu oraz koniecznych napraw systemu detekcji gazu.

Chcesz wiedzieć więcej o innych usługach w ramach automatyzacji systemu pożarowego w Twoim budynku? Zapoznaj się dokładniej z naszą ofertą usług ppoż.

Pamiętaj o serwisie systemów przeciwpożarowych

Samo dysponowanie w budynku zautomatyzowanym systemem przeciwpożarowym to nie wszystko. Równie istotne są regularne, wymagane przez prawo i wytyczne producentów przeglądy techniczne SAP/DSO, a także przegląd stałego urządzenia gaśniczego SUG.

Gdy okaże się, że instrument przeciwpożarowy czy też instalacja wymagają działań naprawczych, wówczas konieczna staje się także naprawa SAP, serwis DSO czy też po prostu serwis SUG, inaczej stałych urządzeń gaśniczych. W jego ramach można postawić na serwis instalacji tryskaczowych czy też serwis wentylatorów pożarowych oraz wielu innych stałych urządzeń umiejscowionych w budynku, których celem jest zabezpieczanie życia, zdrowia, mienia.

Automatyzacja systemów przeciwpożarowych

Nasi specjaliści z Flame Protect dostosowują zainstalowane w budynkach systemy, które wcześniej były obsługiwane przez człowieka, np. pracowników ochrony, do pracy bezobsługowej. O wyjściu naprzeciw potrzebom nowych czasów i automatyzacji systemów przeciwpożarowych w budynkach dostosowanych do braku ochrony fizycznej mówi CEO Flame Protect, Mateusz Strach:

„Swoje działania automatyzacji systemów ochrony przeciwpożarowej wdrażamy w budynkach, w których zabezpieczenia dotychczas były kontrolowane przez ludzi, np. pracowników ochrony znajdujących się na miejscu, a w których obecnie wspólnoty mieszkaniowe czy właściciele rezygnują z fizycznej ochrony na rzecz technicznych zabezpieczeń, np. monitoringu. Brak czynnika ludzkiego staje się bardzo istotny dla bezpieczeństwa całego budynku. Działamy w taki sposób, by obecne w nieruchomości systemy dostosować do pracy bez tego rodzaju ochrony”.

Jest to zadanie wymagające szczegółowej wiedzy technicznej i obowiązujących wymagań prawnych, a także odpowiedniej strategii, którą można ująć w scenariusz pożarowy. Jak wskazuje Mateusz Strach, cały proces jest tu bardzo przejrzysty:

„Automatyzacja obecnych systemów ochrony przeciwpożarowej wymaga w pierwszej kolejności zapoznania się nie tylko z ich mechanizmami, ale też z parametrami technicznymi budynku i dostosowania ich do wymogów przeciwpożarowych. Następnie przedstawiamy Klientowi rozwiązania umożliwiające działanie takich systemów bez udziału człowieka. Czynimy to najpierw poprzez stworzenie lub aktualizację, czyli zmianę scenariusza pożarowego. Kolejnym krokiem jest zaprogramowanie centrali, co pozwala zminimalizować ryzyko fałszywych alarmów, przy zachowaniu wymaganych standardów i zapewnieniu dotychczasowych lub wyższych warunków bezpieczeństwa”.

Istotnym ogniwem całej operacji jest integracja systemów w budynku z systemem sygnalizacji pożarowej.

„Bardzo ważne jest też zintegrowanie systemów, m.in. systemu oddymiania, systemu wentylacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych (tam, gdzie one występują, bo są wymagane przepisami), z systemem sygnalizacji pożarowej. Taka kompatybilność umożliwia sprawną współpracę z systemem sygnalizacji pożarowej (SSP), któremu system wysyła sygnał dotyczący zagrożenia pożarowego w budynku. Dzięki niemu służby dowiadują się o zagrożeniu bardzo szybko. Informację otrzymają także użytkownicy budynku – Dźwiękowy System Ostrzegania (DSO) poinformuje ich o konieczności ewakuacji, a większe bezpieczeństwo przemieszczania się zapewnią m.in. systemy oddymiania” – mówi CEO Flame Protect, Mateusz Strach.

Oczywiście, aby takie systemy działały sprawnie, niezbędny jest stały nadzór nad nieruchomością. Współpracując z Flame Protect, możesz liczyć na regularne, wymagane prawem, kontrole i naprawy, gdy sytuacja będzie tego wymagać.
Specjaliści z naszej firmy trzymają rękę na pulsie i gdy tylko otrzymają od Ciebie informację, że warunki w budynku się zmienią, czym prędzej dostosują do tego i zaktualizują scenariusz pożarowy oraz zaproponują jeszcze lepsze rozwiązania z zakresu zautomatyzowanych usług ppoż.
Nie zwlekaj! Już dziś skontaktuj się z nami i poznaj usługi ppoż!
Czytaj więcej:

1