Aktualności

Instalacja tryskaczowa – czym jest?

Data publikacji: 30.01.2024

Instalacja tryskaczowa. W wielu zakładach pracy i innych miejscach użyteczności publicznej zamontowana jest instalacja tryskaczowa. Co należy rozumieć pod tym pojęciem? Jak często trzeba zlecać wykonanie przeglądu instalacji tryskaczowej, by jak najszybciej wykryć ewentualne usterki i zadbać o bezpieczeństwo?

Instalacja tryskaczowa – najważniejsze funkcje

Pod pojęciem “instalacja tryskaczowa” należy rozumieć Stałe Urządzenie Gaśnicze, którego celem jest zwalczanie pożarów dotyczących ciał stałych oraz cieczy palnych. Warto tu zwrócić uwagę na różnorakie zastosowanie instalacji tryskaczowej. To nie tylko system stworzony do gaszenia pożaru. To także urządzenie wyposażone w mechanizm pozwalający na wczesne wykrycie pożaru, przez co można zminimalizować ewentualne straty związane z jego wybuchem.
Szybkie rozpoznanie pożaru przez taki system oczywiście nigdy nie stanowi gwarancji samoistnego wygaszenia ognia, ale umożliwia utrzymanie pożaru pod kontrolą do momentu, gdy służby będą na miejscu. Pod tym względem instalację tryskaczową można uznać za system optymalizacji bezpieczeństwa pożarowego – nie pokłada się w nim wszystkich nadziei związanych z ugaszeniem pożaru, to raczej furtka bezpieczeństwa i sposób na minimalizowanie strat oraz zwiększenie ochrony osób, które znajdują się w budynku w trakcie sytuacji zagrażającej życiu, zdrowiu lub mieniu.

Rodzaje instalacji tryskaczowych

Istnieje szereg różnych typów instalacji tryskaczowych. Do standardowych zastosowań zazwyczaj stosuje się instalację tryskaczową mokrą, gdzie rurociąg dystrybucyjny jest bez przerwy wypełniony wodą. W takim przypadku mamy do czynienia z tryskaczami zamkniętymi w ampułkach wypełnionych cieczą termicznie rozszerzalną.
Działanie wysokiej temperatury prowadzi do ich rozszerzenia i w konsekwencji pęknięcia. Taki efekt prowadzi do uruchomienia procesów wygaszania pożaru. Tego typu instalacja działa selektywnie – nie zalewa całej przestrzeni, ale jedynie te miejsca, gdzie rzeczywiście temperatura wzrosła, co może sugerować obecność pożaru.
Inne rodzaje instalacji tryskaczowych to instalacja tryskaczowa:

  • pre-action – czyli instalacja sucha wstępnie wysterowana. To system dedykowany do przestrzeni wrażliwych na wodę. Mechanizm takiej instalacji działa tu dwustopniowo, aby zminimalizować ryzyko nadmiernego czy nieoczekiwanego wypływu wody i zniszczenie konkretnych obiektów w przestrzeni;
  • sucha – sprawdzi się w tych obiektach, gdzie temperatura spada do 4°C lub niżej. Tego typu rurociąg zostaje wypełniony azotem lub powietrzem. Jeżeli temperatura wzrośnie ponad ustalony zakres, dochodzi do pęknięcia.

Przeglądy instalacji tryskaczowych – powierz je Flame Protect

Dzięki odpowiednio skonfigurowanej i sprawnej instalacji tryskaczowej proces gaszenia pożaru rozpoczyna się bez ingerencji człowieka. Taki przegląd według polskich przepisów należy wykonać nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.
Zalecane są też kwartalne przeglądy czystości tryskaczy. Takie kwartalne kontrole obejmują m.in.:

  • ocenę przestrzeni zagrożonej pożarem,
  • kontrolę, a w razie potrzeby czyszczenie lub wymianę tryskaczy,
  • badanie przewodów rurowych,
  • ocenę zasilania energią elektryczną.

Badaniem – nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy – objąć trzeba także kontrole powietrznych zaworów kontrolno-alarmowych oraz systemu powiadamiania straży pożarnej.
Natomiast badanie parametrów samych tryskaczy należy wykonać przynajmniej raz na 10 lat. Wówczas losowa próbka tryskaczy poddana jest analizie.
Z kolei norma PN-EN 12845 narzuca dokonywanie przeglądów przewodów rurowych i tryskaczy co 25 lat. Dotyczy to badania systemów suchych. Funkcjonuje również norma VdS, która wskazuje, by przeglądy instalacji tryskaczowej suchej wykonywać co 12,5 lat. My jednak zalecamy znacznie częstsze kontrole, by mieć pewność, że wszystko funkcjonuje prawidłowo i być zabezpieczonym na wypadek różnych zagrożeń w myśl zasady: „przezorny, zawsze ubezpieczony”.

Trzeba też mieć świadomość, jak ważne jest przechowywanie zestawu tryskaczy zapasowych na terenie obiektu, by można go było szybko wymienić w razie potrzeby. Koniecznie trzeba wymienić na nowy taki tryskacz, który został już otwarty w wyniku działania pożaru. Zazwyczaj system tryskaczowy działa tak, że w ampułkach znajduje się ciecz określonego koloru.
Kolor ten sugeruje, w jakiej temperaturze dojdzie do pęknięcia ampułki i akcji gaśniczej bez udziału człowieka. Warto na to zwracać uwagę, by dostosować kolor ampułki do konkretnego obiektu – przyjrzyjmy się dwóm skrajnym barwom – kolor pomarańczowy sygnalizuje, że ampułka pęknie w temperaturze 57°C, a kolor czarny w temperaturze 204-343°C.

Pamiętaj, że tego typu kontrole instalacji tryskaczowych mogą wykonać jedynie specjaliści. Powierz je naszym ekspertom.

Więcej o przeglądach prowadzonych przez Flame Protect przeczytasz tu: Przeglądy instalacji tryskaczowej
Czytaj więcej:

1