Aktualności

Węże hydrantowe – dlaczego ich sprawność jest tak istotna?

Data publikacji: 27.12.2023

Węże hydrantowe. Bezpieczeństwo w sytuacji zagrożenia pożarem nie zależy jedynie od odpowiednio działającego hydrantu. Równie istotny staje się wówczas sprawny wąż hydrantowy. To taki element, który podczas akcji gaśniczej pełni niezwykle istotną rolę. Jego prawidłowa praca przekłada się na efekt podejmowanych działań gaśniczych. Jak zweryfikować sprawność działania węży hydrantowych? Oto, jak działamy, przeprowadzając przegląd sprzętu przeciwpożarowego.

Węże hydrantowe

Sprawność węża hydrantowego – oględziny zewnętrzne

Pierwszym krokiem przy badaniu węża hydrantowego są jego oględziny zewnętrzne. Sprawdzamy wówczas wszelkie niepokojąco wyglądające na nim zmiany. Szczególnie bacznie analizujemy:

 • zagniecenia,
 • przetarcia,
 • załamania.

Takie widoczne uszkodzenia to nierzadko znak, że wąż może nie działać prawidłowo i w trakcie akcji gaśniczej, np. przeciekać. Ponadto, ciśnienie w wężu hydrantowym z uszkodzeniami może być zbyt małe, co prowadzi do trudności podczas gaszenia pożaru.
Oprócz oceny wizualnej, badanie węża hydrantowego opiera się też na czynnościach technicznych. Wymienić należy tu m.in. weryfikację:

 • stanu łączników i uszczelek,
 • taśmowania, czyli ocenę zacisków węża,
 • połączenia odcinka przewodu z zaworem oraz z osią hydrantową.

Bardzo ważną częścią jest analiza stanu przewodów rurowych, które w momencie używania węża hydrantowego, zasilają go w wodę. Niezbędny element całego procesu to też sprawdzenie stanu prądnicy.

Próba ciśnieniowa węża hydrantowego – jak często należy ją wykonać?

Kolejną częścią przeglądu węża hydrantowego jest próba ciśnieniowa. Takie badanie należy wykonać minimum raz na 5 lat. Tego typu wymaganie nakłada Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719).
Jak można wyczytać z tego aktu prawnego:

„Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą dotyczącą hydrantów wewnętrznych”.

Przy tej okazji warto wspomnieć, że badanie węży hydrantowych nierzadko jest mylone z badaniem wydajności ciśnienia hydrantu. Ten drugi test trzeba jednak przeprowadzić minimum raz w roku, a więc znacznie częściej niż próbę ciśnieniową węży hydrantowych.
Jak w praktyce wygląda taka próba ciśnieniowa węża hydrantowego? Wąż w hydrancie zostaje napełniony cieczą. Kolejno, za pomocą pompy ręcznej ze specjalnym przeznaczeniem do prób ciśnieniowych, tłoczone jest ciśnienie do poziomu maksymalnej, wymaganej wartości – to 1,2 MPa.
Dodatkowo, trzeba sprawdzić szczelność węża, zwłaszcza w miejscach najbardziej podatnych na uszkodzenia, np. styki.
Na koniec, węża należy opróżnić z wody i osuszyć. Jeżeli wąż przeszedł próbę ciśnieniową, wówczas otrzymuje oznakowanie w postaci plomby zawierającej datę kolejnego badania.

Protokół próby ciśnieniowej – jakie informacje zawiera?

Specjalista wystawia również protokół próby ciśnieniowej węży hydrantowych. Znajdują się w nim informacje wskazujące na:

 • datę badania,
 • nazwę obiektu, gdzie zamontowane są węże,
 • metodę badania,
 • wnioski konserwatora,
 • datę następnego badania.

Taki protokół to obowiązkowy dokument. Właściciel obiektu powinien go przechować i okazać na wypadek kontroli firmy ubezpieczeniowej czy Państwowej Straży Pożarnej.

Wąż hydrantowy nie przeszedł próby – co dalej?

Wszystko zależy od poziomu uszkodzenia. Jeżeli wąż hydrantowy przecieka w miejscach, które mogą być poddane konserwacji i uszczelnianiu, nasi specjaliści oczywiście zajmą się tym. Natomiast, gdy wąż hydrantowy jest już na tyle zniszczony, że jego naprawa nie ma sensu, wówczas należy wyposażyć się w nowy.
Odcinki węża, które nie przeszły pomyślnie próby, najlepiej wymienić na nowe. To zapewni większe poczucie bezpieczeństwa, a służbom, które przybędą na ratunek w sytuacji potencjalnego zagrożenia, ułatwi codzienną pracę.

Węże hydrantowe

Węże hydrantowe fot. pixabay.com

Pamiętaj, że konieczność przeglądu węża hydrantowego co 5 lat to wymagane minimum. Takie badanie należy wykonywać częściej m.in. w sytuacji, gdy podejrzewasz uszkodzenie odcinka wężowego. Przeglądy węża hydrantowego powierzaj jedynie osobom uprawnionym do tego typu kontroli, dysponującym specjalistycznymi narzędziami do testów.
Wąż hydrantowy to element zapewniający bezpieczeństwo Twojego obiektu w sytuacji zagrożenia pożarem. Jest równie ważny co odpowiednio działający hydrant.
Nasz zespół Flame Protect to specjaliści, którzy posiadają wymagane uprawnienia do takich badań, a przy tym używają odpowiednich zestawów pomiarowych. Dzięki temu analiza przebiega w pełni zgodnie z narzuconymi przez prawo standardami.
Źródło:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20101090719/O/D20100719.pdf, [dostęp: 27.12.2023].
Zobacz również:

1