Aktualności

Zbiorniki przeciwpożarowe – 1 istotny sposób na obniżenie kosztów przeglądów

Data publikacji: 05.12.2023

Zbiorniki przeciwpożarowe to rozwiązanie pozwalające w sytuacji pożaru zapewnić straży pożarnej dostęp do wody. To rezerwa wody, szczególnie ważna wtedy, gdy jej ilość z sieci wodociągowej jest niewystarczająca. Jako Flame Protect zajmujemy się przeglądami tego typu zbiorników. W ostatnim czasie poszerzyliśmy swoją artylerię o drona podwodnego, który sprawi, że nasze działania będą jeszcze dokładniejsze. Dodatkowo, dzięki jego użyciu, ograniczamy koszty czasowe i finansowe naszych klientów związane z taką analizą. W jaki sposób? Odpowiadamy.

Zbiorniki przeciwpożarowe – kiedy są wymagane?

Zbiornik przeciwpożarowy to istotny element systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych. Stanowi rezerwę wody na wypadek ewentualnego pożaru w ochranianej przestrzeni. Jej obecność szczególnego znaczenia nabiera wówczas, gdy obiekt nie ma bezpośredniego dostępu do hydrantu lub instalacji tryskaczowych. Taki zapas wody sprawdzi się również w sytuacji ewentualnej awarii sieci wodociągowej.
Obowiązek budowy tego typu depozytów wody wynika z przepisów i dotyczy tych rejonów, w których sieć hydrantowa nie jest gwarantem wystarczającej wydajności dopływu wody. Obowiązująca od 2017 roku norma PN-B-02857:2017-04 wskazuje, jakie są wytyczne dla wszystkich typów zbiorników przeciwpożarowych: naziemnych, półpodziemnych, podziemnych, krytych i otwartych.
Co do zasady, zbiornik przeciwpożarowy wymagany jest wszędzie tam, gdzie:

  • woda z sieci wodociągowej jest zupełnie niedostępna lub niewystarczająca,
  • obiekt zlokalizowany jest w miejscu trudno dostępnym dla straży pożarnej,
  • potrzebna jest stała rezerwa wodna,
  • miejsce jest obarczone wysokim ryzykiem pożaru, dotyczy to magazynów, hal produkcyjnych, składów materiałów wyróżniających się łatwopalnością.

Gdzie umieścić zbiornik przeciwpożarowy? Taką rezerwę wody ulokuj w zależności od indywidualnych potrzeb i rodzaju zbiornika. Zadbaj przede wszystkim o odległość zbiornika od budynku – minimum 5 metrów od budynku i 2 metry od granicy posesji.
Przykładowo zbiornik podziemny sprawdzi się albo pod terenem zielonym. Z uwagi na to, że wiele zbiorników przeciwpożarowych przygotowuje się z betonu, wykazują one odporność na nacisk i mogą być stosowane jako pojemniki podziemne. Obecnie zbiorniki produkuje się też z polietylenu, materiału odpornego na korozję, utlenianie, promieniowanie UV i uszkodzenia mechaniczne.
Przed podjęciem decyzji związanej z lokalizacją i doborem zbiornika, skonsultuj się z naszymi ekspertami w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. Specjaliści chętnie podpowiedzą, jakie miejsce będzie właściwe i jakie formalności trzeba uregulować, by móc stworzyć taki zapas wody.

Zbiorniki przeciwpożarowe – realne wsparcie dla służb ratunkowych

Niektórzy właściciele obiektów z nieoptymalnym dostępem do wody mogą traktować obowiązek zainstalowania zbiornika przeciwpożarowego jako przykrą, a czasem niepotrzebną konieczność. Jednak – w tym przypadku – ustawodawca działał dość racjonalnie, narzucając takie rozwiązanie.
Przypomnijmy, że tego typu zbiorniki niejednokrotnie stanowiły ogromne wsparcie dla służb mundurowych. Przykładowo, we wrześniu 2022 roku strażacy wykorzystali wodę ze zbiornika przeciwpożarowego podczas akcji gaśniczej dużego pożaru na fermie drobiu w Młynach koło Strzelna. O tej akcji 41 strażaków można przeczytać na oficjalnej stronie rządowej.

zbiorniki przeciwpożarowe

fot. pixabay.com | Zbiorniki przeciwpożarowe

To tylko jeden z przykładów, jednak gdyby nie zbiorniki, wiele miejsc po prostu nie udałoby się uratować. Co więcej, służby ratunkowe już podczas różnego rodzaju ćwiczeń, testują wykorzystanie zbiorników wodnych na wypadek większych pożarów.
Zbiornika przeciwpożarowego nie należy traktować więc jako „zła koniecznego”, ale jako ochronę na wypadek potencjalnego pożaru. Warto kierować się tu zasadą: „Przezorny zawsze ubezpieczony”. Tymczasem niektórzy wręcz wprost zadają pytania ekspertom, np. na łamach jednego z serwisów prawnych, o inne wykorzystanie wody ze zbiornika przeciwpożarowego niż do celów gaśniczych.
Przykładowo internauta zwraca się z pytaniem: „czy wodę ze zbiornika można wykorzystać do podlewania zieleni?”. Okazuje się, że potrzeba uzyskania pozwolenia wodnoprawnego zależy od konstrukcji takiego zbiornika. Jednak warto zwrócić uwagę tu nie tylko na case związany z inną możliwością użytkowania wody, ale o zasadność takiego działania. Przecież w ten sposób konkretny obiekt pozbawiany jest po prostu pełnego zabezpieczenia na wypadek pożaru.

Przeglądy zbiorników przeciwpożarowych – ważne terminy

Aby zbiornik przeciwpożarowy stanowił pełne zabezpieczenie i spełniał swoje funkcje, bardzo ważne są jego regularne kontrole. Nie chodzi tu tylko o wypełnienie obowiązku narzuconego przez prawo, ale przede wszystkim o zapewnienie sobie większego bezpieczeństwa. Częstotliwość przeglądów zależy też od standardów projektowych i zaleceń producentów.
Przeglądy:

  • coroczne – należy wykonywać w celu sprawdzenia stanu technicznego zbiornika i poprawności jego użytkowania. Taki termin narzuca polska norma PN-EN 12485. Wskazują na nią również producenci zbiorników;
  • co 3 lata – obejmują wszystkie typy zbiorników. Co 3 lata sprawdzamy stan techniczny, skupiając się zwłaszcza na aspekcie związanym z wykryciem ewentualnej korozji i uszkodzeń. Jeżeli takie zmiany się pojawią, zbiornik trzeba opróżnić, oczyścić i na nowo nałożyć powłokę antykorozyjną;
  • co 5 lat – tu również szukamy śladów korozji i uszkodzeń. Postępowanie jest analogiczne jak we wcześniejszym przykładzie. Tego typu przegląd przeprowadza się w celu realizacji wytycznych z normy VDS 4001 CEA 4001;
  • co 10 lat – takie zbiorniki wymagają opróżnienia, przeglądu fabrycznego, naprawy i nałożenia powłoki antykorozyjnej. Taki przegląd narzuca norma PN-EN 12485;
  • co 15 lat – narzuca je norma VDS 4001 CEA 4001. Działania są analogiczne do tych po 10 latach użytkowania.

Konieczność wypuszczania co kilka lat wody ze zbiornika może wydawać się przytłaczająca, zwłaszcza, gdy zbiornik nie został nadszarpnięty zębem czasu i działaniem korozji. To dla wielu osób marnotrawstwo wody, czasu i pieniędzy.
Na szczęście mamy i na to rozwiązanie. W ostatnim czasie zakupiliśmy drona podwodnego, dzięki któremu możemy sprawdzić zbiornik bez jego opróżniania. Zdalnie sterowany robot posiada kamerę i oświetlenie, co pozwala na gruntowne sprawdzenie zbiornika.

zbiorniki przeciwpożarowe

fot. Zdjęcie z drona podwodnego podczas badań | zbiorniki przeciwpożarowe

W ten sposób, dokonujemy przeglądów zbiorników przeciwpożarowych, minimalizując wszelkie potencjalne koszty niepotrzebnych działań związanych z wypuszczaniem wody.
Oczywiście, w przypadku korozji w zbiorniku, opróżnienie zbiornika z wody i remont są nieuniknione, jednak nie zawsze występuje taka konieczność.
Flame Protect starając się działać ekologicznie i szanując czas oraz zasoby swoich klientów, stawia na nowoczesne podejście do przeglądów zbiorników przeciwpożarowych.
Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z naszymi specjalistami.
Źródła:

Zobacz również:

 

1