Aktualności

Detekcja gazu – co warto o niej wiedzieć?

Data publikacji: 15.01.2024

Pojęcie „detekcja gazu” może wzbudzać wiele nietrafionych skojarzeń. Tymczasem pod tym określeniem kryje się po prostu analiza tego, w jakim stężeniu gaz występuje w powietrzu np. w konkretnym pomieszczeniu, tj. w podziemnym garażu czy na hali produkcyjnej. Zobacz, na czym polega przegląd systemu detekcji gazu, który na co dzień realizujemy dla naszych klientów. Czym charakteryzuje się detekcja gazu?

Detekcja gazu – badana zazwyczaj w pomieszczeniu zamkniętym

System detekcji gazu to mechanizm wykrywający nieszczelności instalacji gazowej. Jego elementami są: części detekcyjne, sygnalizacyjne i wykonawcze.
Detektory gazu zwykle stosuje w przestrzeni zamkniętej, w szczególności takiej, gdzie znajdują się:

  • instalacje gazowe,
  • urządzenia gazowe.

Dlaczego? Otóż, ich obecność stwarza ryzyko wycieku paliwa i eksplozji. Tym samym, detekcja gazu to nie tylko obowiązek prawny, który konkretny podmiot musi zrealizować, ale przede wszystkim działanie w trosce o bezpieczeństwo swoje i innych osób oraz ochrona mienia. To także możliwość wypracowania najbardziej dogodnych warunków pracy, co może przełożyć się np. na efektywność pracowników.
Badanie poziomu stężenia gazu w powietrzu przeprowadzamy zwykle w:

  • miejscach użyteczności publicznej, np. basenach, szpitalach, podziemnych garażach, tunelach,
  • punktach usługowych, np. stacjach ładowania akumulatorów,
  • zakładach pracy, np. malarniach, mleczarniach,
  • laboratoriach i dezynfektorach.

Miejsca, gdzie wymagane są systemy detekcji gazu

Obowiązek zamontowania systemów detekcji gazu wynika z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690.
Według przepisów obligatoryjne stosowanie takich systemów wymagane jest m.in. w:

  • kotłowniach i pomieszczeniach wyposażonych w urządzenia grzewcze zasilane gazem o łącznej nominalnej mocy pow. 60kW,
  • halach garażowych powyżej 10 stanowisk.

Jeżeli masz wątpliwości, czy Twój obiekt powinien być wyposażony w tego typu system, skontaktuj się z nami niezwłocznie.

Przegląd systemy detekcji gazu – na czym się opiera?

Wiesz już, że system detekcji gazu zwykle montuje się w pomieszczeniach zamkniętych, w których występuje zagrożenie ulatniania się gazu. Aby jednak mieć pewność, że działa prawidłowo, wymaga on regularnych przeglądów. Jako Flame Protect oferujemy tego rodzaju usługi, dbając w ten sposób o Twoje bezpieczeństwo.
Jak powinien wyglądać przegląd systemu detekcji gazu? Czujnik sprawdzany jest gazem wzorcowym. W ten sposób możemy ocenić poprawne funkcjonowanie sygnalizacji ostrzegawczej. Taki przegląd wymaga również analizy tego, czy doszło do:

  • zamknięcia zaworu dopływu gazu,
  • uruchomienia detektora po przekroczeniu ustalonej wartości progowej.

Przegląd systemów detekcji gazu – co zyskujesz?

System detekcji gazu to mechanizm, który pozwala na wykrycie nieszczelności instalacji gazowej, a także szybkie odcięcie gazu w sytuacji zagrożenia. W ten sposób można zminimalizować ryzyko np. wybuchu. Jednak, aby taki system działał prawidłowo, niezbędne są jego przeglądy. Co zyskujesz dzięki przeglądom detektorów gazu przeprowadzanych przez Flame Protect?
Powierzając nam przegląd systemów detekcji gazu, nie tylko spełniasz wymogi narzucone przez producentów i przez normy prawne, ale przede wszystkim dbasz o bezpieczeństwo swoje i bezpieczeństwo współpracowników. To też sposób na to, by zmniejszyć ryzyko uszkodzenia mienia w wyniku nieprawidłowego działania systemu detekcji gazu.

Nieprawidłowości wykryte podczas przeglądu detektora gazu – co dalej?

Przegląd systemu detekcji gazu wykazał błędy? Nie należy się obawiać. Wówczas podamy Ci właściwe rozwiązanie w takiej sytuacji. Istnieje przynajmniej kilka wyjść, które dostosujemy do konkretnego przypadku.
Możemy zająć się kalibracją urządzenia, dzięki czemu powinno na nowo działać odpowiednio. Czasem jednak czujnik wymaga demontażu i odesłania go do serwisu. Wówczas po regulacji zamontujemy go ponownie. W niektórych sytuacjach urządzenie może też wymagać podmiany.
Detektory gazu powinny być skalibrowane minimum raz na rok. Takie działania trzeba jednak podjąć zawsze wtedy, gdy detektor przyjął zbyt dużą stężoną mieszankę gazu. Producenci zalecają przeglądy raz na 3 miesiące.
Właściwe działanie systemu detekcji to kluczowy czynnik wpływający na ogólne bezpieczeństwo w obiekcie. System powinien być zamontowany w taki sposób, by dostęp do niego był łatwy.
Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690.
Zobacz również:

1