Przegląd zbiorników przeciwpożarowych

Przegląd zbiorników przeciwpożarowych

Zbiorniki przeciwpożarowe stanowią uzupełnienie źródła wody do ewentualnych czynności gaszenia pożarów. Są szczególnie istotne w miejscach, gdzie sieć hydrantowa nie jest w stanie zapewnić wystarczającej wydajności. Przepisy przeciwpożarowe określają, że w przypadku braku wymaganej ilości wody, pojemność projektowanego zbiornika powinna wynieść co najmniej 10m3 wody na każde brakujące 1 dm3 wydajności sieci hydrantowej.
Częstotliwość przeglądów uzależniona jest w tym przypadku od zaleceń producenta, specyfikacji technicznej oraz ogólnie przyjętych norm.
PN-EN 12485 (Wszystkie rodzaje zbiorników):Raz do roku, co 3 lata, co 10 lat,
VDS 4001 CEA 4001 (Wszystkie rodzaje zbiorników): co 5 lat, co15 lat,
NFPA 25: co 3 lata (stalowe), co 5 lat (inne niż stalowe)

Zbiorniki przeciwpożarowe

Według zaleceń, zakres prac jakie wykonuje się podczas przeglądów to:
Podczas przeglądu 1 raz do roku, zgodnie z Polską Normą PN-EN 12485 oraz z zaleceniami większości producentów, przeglądu obejmuje sprawdzenie stanu technicznego zbiornika oraz poprawność użytkowania.
Podczas przeglądu 3 letniego, zgodnie z PN-EN 12485 wszystkie zbiorniki powinny zostać sprawdzone pod kątek  stanu technicznego (mając na uwadze głownie korozję i uszkodzenia mechaniczne). Jeśli są widoczne ślady korozji, zbiornik musi zostać opróżniony, ponownie zabezpieczony powłoką antykorozyjną i ponownie napełniony. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku zbiorników zgodnych z NFPA 25.
Podczas przeglądu 5 letniego, zgodnie z VDS 4001 CEA 4001, wszystkie zbiorniki powinny zostać poddane sprawdzeniu stanu technicznego (mając na uwadze głownie korozję i uszkodzenia mechaniczne). Jeśli są widoczne ślady korozji, zbiornik musi zostać opróżniony, ponownie zabezpieczony powłoką antykorozyjną i ponownie napełniony. Pozostałe rodzaje zbiorników (inne niż stalowe) zgodnie z NFPA 25 również podlegają serwisowi na podobnych zasadach.
Podczas przeglądu 10 letniego, zgodnie z PN-EN 12485 wszystkie zbiorniki powinny zostać opróżnienie, wykonany powinien zostać przegląd fabryczny wraz z naprawą elementów które tego wymagają. Możliwa równie wymiana powłoki antykorozyjnej.
Podczas przeglądu 15 letniego, zgodnie z VDS 4001 CEA 4001 wszystkie zbiorniki powinny zostać opróżnienie, wykonany powinien zostaćprzegląd fabryczny wraz z naprawą elementów które tego wymagają. Możliwa równie wymiana powłoki antykorozyjnej.
Polecamy przeczytać: Przegląd węży hydrantowych | Przegląd hydrantów zewnętrznych | Przegląd hydrantów wewnętrznych | Przegląd gaśnic Warszawa | Oznakowanie ppoż Warszawa

1