Aktualności

Proces certyfikacji CNBOP-PIB naszego zespołu zakończony!

Data publikacji: 10.06.2022

Firma Flame Protect dołączyła do grona usługodawców, którzy legitymują się certyfikatami państwowego instytutu badawczego – CNBOP-PIB. Dzięki temu klienci korzystający z naszych usług mają pewność, że działamy w zgodzie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa.

W trosce o bezpieczeństwo i najwyższą jakość usług

Jako specjaliści z zakresu pożarnictwa rozumiemy potrzebę zapewnienia naszym klientom najwyższych standardów bezpieczeństwa w ochronie przeciwpożarowej. Dlatego dbamy nie tylko o to, by poszerzać swoje umiejętności w ramach współpracy z podmiotami prywatnymi, ale również, by potwierdzić kompetencje zdobywając certyfikację od państwowego instytutu badawczego, jakim jest Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy.
CNBOP-PIB działa na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, w szczególności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, inżynierii środowiska, a także ochrony ludności.

Certyfikat CNBOP-PIB – wyróżnienie i zobowiązanie

Wyróżnienie uzyskane przez naszą firmę Flame Protect jest tym bardziej znaczące, że otrzymują je jedynie te podmioty, które świadczą usługi przeciwpożarowe, m.in. projektowania, montażu czy konserwacji, na najwyższym poziomie.
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy tym certyfikatem wskazuje na te firmy, które są wiarygodne, a zespół cechuje się wysokimi kompetencjami.

14 usług objętych certyfikacją

Instytut certyfikacją objął aż 14 naszych usług takich jak:

 • System sygnalizacji pożarowej;
 • System sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi;
 • Dźwiękowy system ostrzegawczy;
 • Stałe urządzenia gaśnicze wodno-tryskaczowe;
 • Stałe urządzenia gaśnicze – gazowe;
 • Hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe;
 • Hydranty zewnętrzne;
 • Podręczny sprzęt gaśniczy;
 • System wentylacji pożarowej – oddymianie grawitacyjne;
 • System wentylacji pożarowej – system strumieniowy;
 • System oświetlenia awaryjnego;
 • Oznakowanie ewakuacyjne i przeciwpożarowe;
 • Przeciwpożarowe wyłączniki prądu;
 • System detekcji gazów toksycznych i wybuchowych.

Certyfikat jest gwarancją, że usługi spełniają wyspecyfikowane wymagania i są realizowane na najwyższym poziomie. Jesteśmy tym bardziej dumni z certyfikacji, ponieważ w Polsce ma ją zaledwie kilka firm. Flame Protect 25 maja 2022 roku dołączyła do tego grona.
Dziękujemy za zaufanie! Zapraszamy do współpracy!
Zobacz również:

 

1