Aktualności

Szkolenie wstępne oraz instruktaż stanowiskowy

Data publikacji: 29.01.2022

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak opinii, bądź pierwszy)

Loading...Szkolenie wstępne oraz instruktaż stanowiskowy. Pracodawca ma obowiązek zadbać o bezpieczeństwo zatrudnianych pracowników. Jednym z kluczowych sposobów, jest przeprowadzenie dokładnego szkolenia z zakresu ogólnego oraz stanowiskowego BHP. 

Na czym polega szkolenie wstępne w dziedzinie BHP?

Szkolenie wstępne BHP obejmuje dwie podstawowe części:

  • Szkolenie ogólne
  • Szkolenie stanowiskowe

Należy pamiętać, że szkolenie wstępne stanowi obowiązek pracownika BHP. Istnieje również szkolenie okresowe, które nie jest jednak jego obowiązkiem.
Instruktaż ogólny, będący częścią szkolenia wstępnego zakłada przedstawienie pracownikom podstawowych zasad BHP. Przede wszystkim tymi wynikającymi bezpośrednio z Kodeksu Pracy, ale również tymi dopasowanymi indywidualnie do specyfiki pracy danej firmy.
Należy poinformować pracowników także regulaminie pracy, przepisami obowiązującymi w danym zakładzie pracy, ale również z kluczowymi zasadami pierwszej pomocy w razie wypadku.
Szkolenie ogólne powinno trwać nie krócej niż trzy godziny lekcyjne, tak aby móc przekazać najważniejsze informacje. Nie ma natomiast górnej granicy trwania takiego szkolenia. Szkolenie tego rodzaju ma obowiązek przybrać formę instruktażu i wynika to z rozporządzenia.
Instruktaż ogólny muszą przejść wszyscy zatrudnieni pracownicy przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków, ale także uczniowie i studenci odbywający praktyki.
Zobacz naszą ofertę:

Kiedy powinno przeprowadzić się instruktaż stanowiskowy?

Instruktaż stanowiskowy jest drugim etapem szkolenia wstępnego. Jest on dopasowany bezpośrednio do danego stanowiska i jego specyfiki. Pracownik powinien zostać zapoznany z czynnikami środowiska pracy, sposobami ochrony oraz rodzajami ryzyka, a także wszelkimi metodami pozwalającymi na bezpieczne wykonywanie pracy.

Szkolenie wstępne oraz instruktaż stanowiskowy

Szkolenie wstępne oraz instruktaż stanowiskowy

To znacznie bardziej rozbudowany etap szkolenia. Powinien trwać co najmniej osiem godzin lekcyjnych, aby móc w pełni przekazać niezbędne informacje nowozatrudnionemu pracownikowi. Jedynym wyjątkiem są stanowiska administracyjno-biurowe. Ze względu na znacznie niższe ryzyko oraz mniejsze narażenie na czynniki uciążliwe instruktaż stanowiskowy może zostać przeprowadzone w czasie nie krótszym niż dwie godziny lekcyjne.

W jaki sposób przebiega instruktaż stanowiskowy BHP?

Przebieg oraz czas instruktażu stanowiskowego jest uzależniony od kilku czynników. Przede wszystkim kluczowe jest przygotowanie nowego pracownika, a także jego dotychczasowe doświadczenie i staż pracy. Równie istotny jest również rodzaj powierzonego stanowiska. W przypadku zada o wysokim stopniu zagrożenia, czas instruktażu może zostać dodatkowo wydłużony, nie ma jednak możliwości skrócenia.
Podczas instruktażu stanowiskowego musi zostać wypełnione pięć, ściśle określonych etapów. Pierwszym z nich jest wstępna rozmowa pracownika z instruktorem. Następnie powinien zostać przeprowadzony pokaz wraz z objaśnieniem. Ma on na celu zaznajomienie pracownika z całym procesem przyszłych obowiązków.
Trzecim etapem jest próbne przeprowadzenie procesu przyszłych obowiązków przez pracownika. Odbywa się to pod stałym nadzorem instruktora, który powinien korygować ewentualne błędy. Kolejno, pracownik samodzielnie wykonuje powierzoną mu pracę. Ostatnim etapem jest sprawdzenie oraz ocena efektów pracy.

Kto przeprowadza instruktaż?

Instruktaż stanowiskowy powinien zostać przeprowadzony przez pracodawcę lub osobę zajmującą się nadzorowaniem oraz kierowaniem pracownikami. Warunkiem są oczywiście odpowiednie kwalifikacje, niezbędne doświadczenie zawodowe oraz odbyte szkolenie z zakresu prowadzenia instruktażu.

Jakie są główne cele instruktażu stanowiskowego?

Instruktaż stanowiskowy jest bardzo istotnym etapem wdrażania nowego pracownika w specyfikę pracy przedsiębiorstwa. Ma on za zadanie przygotować pracownika do poprawnego oraz bezpiecznego wykonywania powierzonych mu obowiązków.
Podczas instruktażu, przekazane informacje oraz wiedza powinny spowodować pełne zapoznanie się z ryzykiem zawodowym obecnym na danym stanowisku, sposobach ochrony oraz technikach zapewniających bezpieczeństwo.
Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem wstępnym w dziedzinie BHP lub przeprowadzeniem instruktażu stanowiskowego, sprawdź naszą ofertę szkoleniową: Usługi BHP

Zobacz również:

1