Aktualności

Zabezpieczenia przeciwpożarowe dla masowych imprez i wydarzeń plenerowych

Data publikacji: 17.08.2020

Bezpieczeństwo uczestników imprez masowych należy do obowiązkowych procedur dla organizatorów związanych z organizacją wydarzenia. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych reguluje wszelkie działania jakie powinny zostać wykonane jeszcze przed odbyciem się docelowej imprezy. Co wchodzi w zakres działań i jakie imprezy określane są jako masowe? Tego i więcej dowiemy się z poniższego artykułu.
Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych podlegają wszystkie wydarzenia, które są określane jako masowe. Imprezy sportowe, muzyczne i kulturowe odbywające się w otwartej przestrzeni, w tym na stadionach powinny spełniać określone wymogi dotyczące ilości uczestników. Stąd też liczba osób uczestniczących w wydarzeniu powinna przekraczać 1000. W przypadku imprez mających miejsce w obiektach zamkniętych ta liczba oscyluje w granicach od 300 do 500 osób. Gdzie minimum 300 uczestników dotyczy wydarzeń sportowych, a 500 to liczba osób dla wydarzeń rozrywkowych, czyli na przykład koncertów. Jako imprezy masowe nie określa się wydarzeń odbywających się na terenie teatrów, filharmonii i oper.

Kto odpowiada za bezpieczeństwo na imprezach masowych?

Zabezpieczenie wydarzeń masowych, które zostały wyszczególnione powyżej spoczywa na barkach organizatorów. Mogą to być firmy prywatne jak i władze miasta. Podstawowe służby, które z kolei odpowiadają za zachowanie odpowiednich norm to policja, straż pożarna, służby medyczne oraz wszystkie inne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na terenie odbywającego się wydarzenia. Organizator wydarzenia masowego odpowiada przede wszystkim za zapewnienie bezpieczeństwa uczestników imprezy, zabezpieczenie wydarzenia pod kątem wyposażenia oraz służb medycznych, zapewnienie ochrony porządku publicznego oraz stan techniczny obiektów oddanych do organizacji imprezy (instalacje, urządzenia, zabezpieczenia przeciwpożarowe). Liczba 10 pracowników służb powinna odpowiadać na potrzeby 300 uczestników wydarzenia i dodatkową 1 osobę na następne 100 osób. Należy pamiętać, że ochrona wydarzenia powinna stanowić 20% wszystkich służb.

O czym należy pamiętać?

Wniosek dotyczący odbywającego się wydarzenia powinien dotrzeć do Komendanta Państwowej Straży Pożarnej nie później niż 30 dni przed aktualną datą imprezy. Wówczas należy czekać na wydanie opinii i zaleceń związanych z ilością potrzebnych środków i zabezpieczeń przeciwpożarowych. Do wniosku organizator wydarzenia powinien także dołączyć szczegółowy plan obiektu lub terenu, na którym ma odbyć się dana impreza. Powinny zostać zawarte drogi dojścia, ewakuacyjne i dojazdowe dla straży pożarnej i policji. Należy pamiętać także o rozmieszczeniu punktów informacyjnych jak i punktów do poboru wody do celów przeciwpożarowych oraz wyznaczonych stanowisk medycznych. Do planu obiektu warto także założyć dokładną lokalizację hydrantów, przyłączy wody, gazu i elektryki.

Zabezpieczenia przeciwpożarowe imprez masowych | Warszawa

Flame Protect to firma, która odpowiada nie tylko za zapewnienie odpowiedniego sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych. Od lat zajmujemy się tworzeniem odpowiednich ekspertyz oraz instrukcji związanych z zabezpieczaniem większych wydarzeń plenerowych i nie tylko. Profesjonalne zabezpieczenia przeciwpożarowe imprez masowych? Warszawa i inne miasta mogą oczekiwać naszej pomocy już teraz. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami. Więcej o naszych usługach ppoż na https://flameprotect.pl/.

1