Bramy przeciwpożarowe

Głównym zadaniem bram przeciwpożarowych jest oddzielenie powierzchni w której wybuchł pożar od pozostałych stref pożarowych. Poprawnie działający system zamknięcia bram przeciwpożarowych może w znacznym stopniu zmniejszyć i ograniczyć skutki ewentualnego pożaru. Bramy przeciwpożarowe należy poddawać przeglądom technicznym oraz działaniom konserwacyjnym zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi dostarczanych przez producentów. Powinny jednak być przeprowadzane nie rzadziej  niż raz w roku.

Bramy przeciwpożarowe

W czasie przeglądu tych urządzeń przeciwpożarowych zalecane jest wykonanie następujących czynności sprawdzających:

  1. Kontrola wzrokowa – sprawdzenie kompletności bramy i elementów osprzętu.
  2. Kontrola oznakowania identyfikacyjnego bramy – sprawdzenie czy znajdują się wszystkie niezbędne oznakowania oraz czy znajdują się w odpowiednich miejscach.
  3. Sprawdzenie czy brama przeciwpożarowa startuje prawidłowo po wyzwoleniu jej sygnałem informującym o rozruchu.
  4. Sprawdzenie przesuwu i domknięcia, oraz płynności ich działania.
  5. Kontrola osprzętu elektrycznego pod kątek poprawności działania.
  6. Informacja zwrotna dla Użytkownika o ewentualnych koniecznych do przeprowadzenia dodatkowych naprawach lub wymianie zużytych części.