Aktualności

Zastosowanie dźwiękowego systemu ostrzegania (DSO)

Data publikacji: 26.02.2021

Zastosowanie dźwiękowego systemu ostrzegania

Dźwiękowy system ostrzegawczy jest systemem ostrzegawczym, który ma za zadanie podniesienie bezpieczeństwa w danym budynku. Jego przeznaczeniem jest rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych oraz komunikatorów głosowych, które są nadawane automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu danej sygnalizacji pożarowej bądź na żądanie operatora.
Budynki, w których obligatoryjnie należy zamontować dźwiękowy system ostrzegania, wymienione zostały w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 roku mówiącym o ochronie przeciwpożarowej budynków, pozostałych obiektów budowlanych oraz terenów.
Obowiązkowe zastosowanie dźwiękowego systemu ostrzegania jest m.in. w:

 • budynkach handlowych bądź wystawowych, posiadających jedną kondygnację, które mają wyznaczoną strefę zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni ponad 8000 m2;
 • budynkach handlowych oraz wystawowych, posiadających wiele kondygnacji, które mają wyznaczoną ZL I o powierzchni ponad 5000 m2;
 • salach widowiskowych oraz sportowych, które mają ponad 1500 miejsc;
 • kinach oraz w teatrach, które posiadają ponad 600 miejsc;
 • sanatoriach oraz w szpitalach, które posiadają ponad 200 łóżek w danym budynku, w spisie nie uwzględnia się pomieszczeń intensywnej terapii, sal operacyjnych oraz sal z chorymi;
 • wszystkich wysokich oraz wysokościowych obiektach użyteczności publicznej;
 • wszystkich obiektach zamieszkania zbiorowego wysokich oraz wysokościowych bądź posiadających ponad 200 miejsc noclegowych;
 • stacjach metra;
 • dworcach oraz portach przeznaczonych dla ponad 500 osób, które mogą korzystać z budynku jednocześnie.

Dźwiękowy system ostrzegawczy, który działa poprawnie, winien umożliwiać sygnalizowanie zrozumiałej informacji. Właściwie działający dźwiękowy system ostrzegania (DSO) powinien przerwać natychmiastowo wszelkie funkcje, które nie są związane z alarmowaniem, w momencie otrzymania sygnału alarmowego.
Sygnały alarmowe, które działają prawidłowo i które nadawane są przed komunikatami głosowymi, winny spełniać ściśle określone kryteria, takie jak:

 1. Minimalny poziom dźwięku na poziomie 65-75 dB.
 2. Maksymalny poziom dźwięku na poziomie 120 dB.
 3. Słyszalność alarmu powyżej tła na poziomie 6- 20 dB.

Metody pomiarów przejrzystości komunikatów są mocno zróżnicowane. Można podzielić je zarówno na ilościowe, jak i subiektywne. Metody ilościowe polegają na wykonaniu pomiarów za pomocą zdefiniowanych wzorów. Metoda subiektywna polega natomiast na wykorzystaniu mowy oraz słuchu, które realnie umożliwiają nadanie bądź odebranie danego komunikatu.
Zobacz również: Przegląd bram przeciwpożarowych | Przegląd instalacji tryskaczowej | Zabezpieczenia przeciwpożarowe Warszawa | Przegląd gaśnic Warszawa | Przegląd systemu sygnalizacji pożaru Warszawa | Przegląd instalacji tryskaczowej Oznakowanie ppoż Warszawa | Przegląd drzwi przeciwpożarowych

1