Aktualności

Zastosowanie bram przeciwpożarowych

Data publikacji: 16.02.2021

Zastosowanie bram przeciwpożarowych

Bramy przeciwpożarowe stosowane są w celu zamknięcia otworów w określonych przegrodach pionowych wewnętrznych, a także w zewnętrznych. Ich głównym celem jest zapobieganie rozprzestrzeniania się ognia i promieniowania cieplnego w obiektach.

Zastosowanie bram przeciwpożarowych polega na oddzieleniu powierzchni danego budynku, w których wystąpił pożar od pozostałych stref pożarowych. Poprawnie działające bramy przeciwpożarowe oraz cały system sterujący bramami przeciwpożarowymi może w znacznym stopniu zmniejszyć, a także ograniczyć skutki i szkody powstałe w wyniku ewentualnego pożaru. Przykładowo, bramy przeciwpożarowe mogą być stale otwarte, a zamykać się jedynie w czasie pożaru na zasadzie tak zwanej przeciwwagi. Brama przeciwpożarowa, w pozycji otwartej, utrzymywania jest dzięki trzymaczowi elektromagnetycznemu, który to podłączony jest do centrali pożarowej.

Warto również pamiętać o okresowych przeglądach bram przeciwpożarowych, które są nie tylko formą dbałości o prawidłową funkcjonalność mechanizmu, ale przede wszystkim pozwolą upewnić się, że brama „nie zawiedzie” w momencie realnego zagrożenia pożarowego. W celu zachowania zaleceń producentów niezbędna jest ich odpowiednia konserwacja.  Jednak wszelkie zabiegi konserwacyjne powinny być wykonywane zgodnie z zasadami i w sposób ściśle określony w Polskich Normach, które dokładnie opisują wszelkie regulacje dotyczące urządzeń przeciwpożarowych, a także w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz we wszelkich instrukcjach obsługi, które dostarczane są przez producentów. Przeglądy bram przeciwpożarowych nie powinny być wykonywane rzadziej niż raz w roku.

Warto również zwrócić uwagę na kilka istotnych aspektów jak wykonanie danych czynności:

  1. Kontrola wzrokowa — należy przede wszystkim sprawdzić kompletność bramy oraz pozostałych elementów osprzętu.
  2. Kontrola oznakowania identyfikacyjnego bramy — sprawdzenie, czy wszelkie oznakowania znajdują się w odpowiednich miejscach oraz, czy są obecne.
  3. Upewnienie się, czy mechanizm bramy działa prawidłowo — odpowiednio otwiera się oraz zamyka. Należy sprawdzić także płynność przesuwu bramy oraz jej domknięcie.
  4. Kontrola osprzęty bramy oraz jego funkcjonowania.

Po wykonanych przeglądach w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości każdy użytkownik bram przeciwpożarowych powinien otrzymać informację zwrotną o ewentualnych mankamentach mechanizmu oraz konieczności wymiany danych części. W celu zachowania pełnej sprawności technicznej zalecamy regularne korzystanie z profesjonalnych usług osób wykonujących przeglądy bram przeciwpożarowych.
Zobacz również: Przegląd bram przeciwpożarowych | Przegląd instalacji tryskaczowej | Zabezpieczenia przeciwpożarowe Warszawa | Przegląd gaśnic Warszawa | Przegląd systemu sygnalizacji pożaru Warszawa | Przegląd instalacji tryskaczowej Oznakowanie ppoż Warszawa | Przegląd drzwi przeciwpożarowych

1