Aktualności

Wymiana oraz naprawa hydrantów zewnętrznych – Warszawa

Data publikacji: 18.07.2020

Hydranty zewnętrzne jako podstawa do bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Sieć wodociągowa musi być dostosowana do celów przeciwpożarowych. Stanowi ona źródło środka gaśniczego jakim jest woda i powinna być zasilana z pompowni przeciwpożarowej, zbiornika, studni lub innych urządzeń zapewniających wymaganą wydajność i ciśnienie w hydrantach zewnętrznych, nawet tych które ulokowane są w najbardziej niekorzystnych „hydraulicznie” miejscach.

hydrant zewnętrzny

Naprawa, serwis hydrantów zewnętrznych 

Utrzymanie sieci hydrantów związane jest z bieżącą eksploatacją, pomiarami wydajności i odpowiednim ciśnieniem w hydrantach, naprawami i konserwacjami oraz wymianą samych hydrantów i zasuw. Hydranty zewnętrzne, zainstalowane na sieci wodociągowej przeciwpożarowej, powinny być wyposażone w zasuwy umożliwiające odłączania ich od sieci. Zasuwy te muszą pozostawać w położeniu otwartym podczas normalnej eksploatacji sieci. Niedopuszczalne jest ich zakręcanie. Usytuowanie hydrantów powinno spełnić określone warunki: być usytuowane w miejscach dostępnych z głównych dróg komunikacyjnych na terenie jednostki osadniczej, być odpowiednio oznakowane. Przy hydrancie należy przewidzieć stanowisko czerpania wody o wymiarach zapewniających swobodny dostęp do hydrantu.

Polecamy również: Zabezpieczenia ppoż WarszawaSzkolenia ppoż WarszawaSug WarszawaPrzegląd zbiorników przeciwpożarowych WarszawaPrzegląd systemu sygnalizacji pożaru Warszawa, Przegląd systemu oddymiania- Warszawa Wilanów

Hydranty zewnętrze jak wszystkie urządzenia przeciwpożarowe muszą być poddawane przeglądom, konserwacji. W ubiegłym tygodniu nasi serwisanci dokonali wymiany oraz naprawy hydrantów zewnętrznych. Jeżeli masz problem z siecią hydrantową lub posiadasz niesprawny hydrant na terenie nieruchomości skontaktuj się z nami. Naprawa hydrantów zewnętrznych na terenie Warszawy i najbliższych okolic możliwa za pomocą specjalistów z Flame Protect. Profesjonalne usługi ppoż związane z zabezpieczaniem terenów i obiektów. Serwis hydrantów to jedna z możliwości. Wystarczy, że skontaktujesz się z naszym biurem i wspólnie umówimy dogodny termin. Więcej informacji na temat naszej pracy znajdziesz na https://flameprotect.pl/.

1