Aktualności

Wentylacja pożarowa garaży podziemnych

Data publikacji: 19.11.2020

Wentylacja pożarowa garaży podziemnych. Budowa dużych osiedli mieszkaniowych wiąże się z uwzględnieniem również dużej ilości miejsc postojowych. Ze względu na wysoką cenę działek budowlanych oraz bardzo często niewystarczającej powierzchni zabudowy, inwestorzy co raz częściej decydują się na wybudowanie garaży lub parkingów podziemnych. Ze względu na dużą emisję spalin podczas normalnego użytkowania parkingu w nowo powstających miejscach należy zaprojektować oraz wykonać odpowiedni, skuteczny system wentylacyjny. Funkcją tego systemu jest przede wszystkim ochrona drogi ewakuacji oraz dostęp dla ekipy pożarniczej w razie pożaru. Coraz częściej w wyszukiwarkach internetowych można się natknąć na frazy: „Wentylacja Pożarowa garaży podziemnych Warszawa, przegląd gaśnic warszawa”, co potwierdza w przekonaniu, że wybór odpowiedniego systemu wentylacji jest zagadnieniem złożonym i problematycznym.

Rodzaje wentylacji pożarowej

Przystępując do budowy jakiegokolwiek budynku ważne jest, aby system wentylacji pożarowej był z nim w pełni zintegrowany. Ogólny podział wentylacji pożarowej używany również przy budowaniu garaży podziemnych można przedstawić w następujących punktach:

  • Wentylacja oddymiająca,
  • Systemy kontroli dymu i ciepła,
  • Oczyszczanie z dymu.

Wentylacja oddymiająca – jest to rodzaj wentylacji, która powinna zapewniać drożność dróg ewakuacyjnych w pomieszczeniu poprzez intensywne usuwanie dymu z obszaru znajdującego się bezpośrednio pod stropem. Wentylacja ta według rozporządzenia w sprawie warunków technicznych musi intensywnie usuwać dym z pomieszczeń zapobiegając zadymieniu oraz zapewnić stały dostęp powietrza zewnętrznego do obszaru oddymianego. Przy projektowaniu wentylacji pożarowej jest szczególnie ważne opracowanie scenariusza pożarowego, zastosowanie takich materiałów oraz urządzeń w projekcie budynku, które zapewniają wysoką odporność ogniową.
Systemy kontroli dymu i ciepła – jest to głównie wentylacja strumieniowa, której głównym celem jest jak największe skrócenie drogi dymu, by skutecznie został usunięty z przestrzeni garażu lub parkingu. Projektując rozmieszczenie wentylatorów strumieniowych ważne jest, aby nie utrudniały one otwarcie dróg ewakuacyjnych oraz nie groziły wtłoczeniem dymu do obszaru chronionego.
Oczyszczanie z dymu – głównym ich zadaniem jest usuwanie dymu i tak jego mieszanie wraz z napływającym powietrzem, aby zmniejszyć jego temperaturę oraz toksyczność. Celem takiego systemu jest przede wszystkim pomoc w prowadzeniu akcji pożarniczej oraz ochrona konstrukcji budynków, dlatego projektowane są najczęściej w niewielkich strefach takich jak garaże podziemne budynków mieszkalnych.
Nasze usługi: przegląd gaśnic Warszawa

Zagrożenie pożarem

Wybór odpowiedniego systemu wentylacji pożarowej jest ciężkim zadaniem. Uzależnione jest ono od zagrożenia toksycznego, czyli rodzaju materiału, który może się zapalić oraz od zagrożenia pożarowego, czyli temperatury powstającego dymu. Przy projektowaniu systemów wentylacji ważne jest, aby określić przepływ i kierunek powietrza, ale również należy mieć na uwadze wpływ pozostałych zjawisk jak na przykład: wahania ciśnienia, charakterystyka dymów czy gradient temperatur. Jesteśmy pewni, że wybór naszych specjalistów z zakresu ochrony przeciwpożarowej firmy FLAME PROTECT ułatwi Państwu wybór odpowiedniej wentylacji pożarowej dla budowanego przez Państwa budynku. Zapewni to nie tylko komfort samej budowy, ale zachowanie odpowiedniego poziomu ochrony pożarniczej.
Polecamy: Systemy oddymiania hali magazynowych Warszawa | Przegląd systemu oddymiania- Warszawa Wilanów

1