Aktualności

Systemy oddymiania hali magazynowych Warszawa

Data publikacji: 19.11.2020

Systemy oddymiania hali magazynowych. System oddymiana budynku jest jedną z najważniejszych instalacji w budynkach. Od tego czy działa poprawnie zależy w dużym stopniu zdrowie, a nawet życie ludzi. Zadaniem systemu oddymiania jest umożliwienie sprawnej ewakuacji, ograniczenie rozprzestrzeniania dymu oraz odprowadzenie gorących gazów pożarowych. Jednym z elementów systemów oddymiania są klapy oddymiające oraz specjalne siłowniki, które w tym procesie są niezastępowalne. W chwili obecnej częściej w wyszukiwarkach internetowych można znaleźć frazy: „systemy oddymiania hali magazynowych Warszawa, ochrona przeciw pożarowa warszawa, przegląd klap dymowych warszawa”, dlatego poniżej przedstawimy Państwu kilka istotnych informacji odnośnie systemów oddymiania hal magazynowych.

Zasada działania systemu oddymiającego

Przede wszystkim system ten jest aktywowany tylko w momencie rozpoczęcia pożaru. System alarmowy aktywuje się poprzez przycisk oddymiana, zewnętrzne urządzenia wyzwalające czy poprzez wygenerowanie alarmu pożarowego z czujek. Aktywacja systemu powoduje otwarcie klap dymowych na dachu hali magazynowej, powodując odprowadzenie dymu na zewnątrz budynku. W celu optymalizacji  działania systemu oddymiającego w dolnych partiach hal magazynowych montuje się dodatkowo odpowiednio zaprojektowane otwory napowietrzające oraz kurtyny dymowe. Wszystkie urządzenia biorące udział w systemie oddymiającym muszą spełnić odpowiednie normy przepisów przeciwpożarowych. Urządzenia do odprowadzania dymu również przy normalnych warunkach mogą służyć jako naturalna wentylacja pomieszczeń.

Systemy przeciwpożarowe

System sygnalizacji pożaru umożliwia szybkie wykrycie zagrożenia powstałego w obiekcie. W celu prawidłowego funkcjonowania systemów przeciwpożarowych ważne jest ich prawidłowe zaprojektowanie. W tym celu na etapie projektowania ważny jest odpowiedni dobór czujek przeciwpożarowych. Zainstalowanie odpowiedniego typu czujki przeciwpożarowej eliminuje powstanie fałszywych alarmów pożarowych w budynkach. Inwestor wyposażający halę magazynową w system sygnalizacji pożaru ma do wyboru następujące rodzaje czujek przeciwpożarowych:

  • ciepła, która mierzy temperaturę otaczającego powietrza,
  • płomienia, która reaguje na podczerwień oraz ultrafiolet emitowany przez płomienie,
  • optyczną, która wykrywa rozproszenia światła w wyniku występowania dymu oraz ognia,
  • jonizacyjną, która reaguje na widoczne i niewidoczne nieuzbrojonym okiem cząstki dymu wykorzystując zmianę stanu równowagi komór jonizacyjnych.

Kolejnym krokiem powinno być skuteczne oraz jak najszybsze ugaszenie ognia. Wyposażenie obiektu w system oddymiania ułatwia działania ratowniczo- gaśnicze oraz pozwala uchronić osoby znajdujące się w obiekcie przed oddziaływaniem toksycznego dymu pożarowego. Dlatego przy projektowaniu obiektów budowlanych ważny jest system oddymiający.
Zobacz również: Przegląd systemów oddymiania

Przegląd klap dymowych

Projektując instalację klap dymowych na naszej hali magazynowej należy przede wszystkim zastanowić się nad ich umiejscowieniem. Warto również zapoznać się z podstawowymi rozmiarami klap dymowych, których powierzchnia oddymiająca rośnie wraz ze wzrostem wysokości podstawy. Kolejnym aspektem jest powierzchnia czynna klapy, która to określa realnie możliwą ilość dymu, która może zostać odprowadzona przez klapę. Wszystkie te informację są ważne podczas projektowania całej instalacji przeciwpożarniczej hali. Klapy dymowe mogą się otwierać ręcznie poprzez przyciśnięcie odpowiedniego przycisku, automatycznie przy wykryciu wyższej temperatury lub zdalnie dzięki systemowi detekcji pożaru.
Dzięki sprawnemu działaniu systemowi oddymiania ochrona całej konstrukcji hali jest o wiele łatwiejsza. Sprawne oddymianie gwarantuje szybszą możliwość odnalezienia źródła pożaru i jego ugaszenia, umożliwiając zminimalizowanie strat po pożarowych. W tym artykule przekazaliśmy najważniejsze informacje dotyczące ochrony przeciwpożarowej hal magazynowych, które wprowadzone w życie gwarantują bezpieczeństwo osób tam pracujących.
Polecamy: Wentylacja pożarowa garaży podziemnych | Przegląd systemu oddymiania- Warszawa Wilanów

1