Aktualności

Sygnalizacja pożarowa jako jeden z podstawowych systemów bezpieczeństwa dla obiektów

Data publikacji: 15.09.2020

SSP – czyli system sygnalizacji pożaru należy do elementarnych zabezpieczeń w ramach budowania inteligentnych obiektów. Bezpieczeństwo osób znajdujących się w danym budynku to aktualnie najważniejsze zagadnienie, które decyduje o otrzymaniu wszelkich pozwoleń dotyczących użytkowania obiektu. Sprawdźmy co wchodzi w zakres sygnalizacji pożarowej.
SSP może być w wielu przypadkach zamiennie stosowany z innym skrótem – SAP (system alarmu pożarowego). Sygnalizację tworzą przede wszystkim konkretne elementy. W tym przypadku będą to urządzenia oraz instalacje, które mają za zadanie wykrycie pożaru czy wzbudzenie alarmu pożarowego. Są to działania prewencyjne mające na celu zapobieganie lub zmniejszenie skutków pożaru. Tworzenie systemu sygnalizacji pożaru powstaje jednak głównie po to, aby bezbłędnie i jak najszybciej wykryć zagrożenie. Dzięki temu jesteśmy w stanie uratować wszystkie znajdujące się osoby na terenie danego obiektu. Za pomocą jakich urządzeń i instalacji możemy zwiększać prewencję budynków?

Czujki pożarowe, detektory dymu jako podstawowe instalacje dla SSP

Czujki jak i detektory to dwa różne urządzenia chociaż przeznaczenie posiadają niemal identyczne. Czujka pożarowa funkcjonuje jako element detekcyjny dla SSP. Możemy podzielić czujki ze względu na zastosowanie – dymu, płomienia i temperatury. W momencie wykrycia zagrożenia, czujka pożarowa wysyła sygnał do systemu, po czym zostaje wszczęty alarm pożarowy. Detektory dymu (autonomiczne) mogą pracować samodzielnie. Działają bardzo podobnie, natomiast są dostosowane wyłącznie do wykrywania pożarów w niedużych obiektach – mieszkaniach, domach (w piwnicach, garażach, na strychach itp.). System sygnalizacji pożarowej to podstawowe zabezpieczenie, które pozwala na wcześniejsze wykrycie zagrożenia. Dzięki czujkom pożarowym i detektorom dymu możemy zapobiec tragedii.

Miejsca, w których wymagane jest zastosowanie SSP:

 1. Budynki handlowe lub wystawowe:
  a. jednokondygnacyjne o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5 000 m2,
  b. wielokondygnacyjne o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2 500 m2;
 2. Teatry o liczbie miejsc powyżej 300;
 3. Kina o liczbie miejsc powyżej 600;
 4. Budynki o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 300;
 5. Sale widowiskowe i sportowe o liczbie miejsc powyżej 1 500;
 6. Szpitale, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz sanatoria – o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku;
 7. Szpitale psychiatryczne o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
 8. Domy pomocy społecznej i ośrodki rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
 9. Zakłady pracy zatrudniające powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku;
 10. Budynki użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych;
 11. Budynki zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200;
 12. Budynki zamieszkania zbiorowego niewymienionych w pkt 11, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50;
 13. Archiwa wyznaczone przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;
 14. Muzea oraz zabytki budowlane, wyznaczone przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej;
 15. Ośrodki elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i urzędy obsługujące organy administracji rządowej;
 16. Centrale telefoniczne o pojemności powyżej 10 000 numerów i centrale telefoniczne tranzytowe o pojemności 5 000-10 000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym;
 17. Garaże podziemne, w których strefa pożarowa przekracza 1 500 m2 lub obejmujących więcej niż jedną kondygnację podziemną;
 18. Stacje metra i stacje kolei podziemnych
 19. Dworce i porty, przeznaczone do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób;
 20. Banki, w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię przekraczającą 500 m2;
 21. Biblioteki, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny

System sygnalizacji pożaru | Flame Protect Warszawa

Za pośrednictwem naszych usług jesteś w stanie zadbać o pełne bezpieczeństwo ppoż budynku. Ochrona życia i zdrowia jest najważniejsza, dlatego też warto jest skorzystać z usług firmy, która prowadzi usługi ppoż i BHP już od lat. Doświadczenie i wykwalifikowana kadra pracowników pomoże Ci wykorzystać wszelkie opracowania dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Twoim obiekcie. System sygnalizacji pożaru tworzony od podstaw przez nas na terenie takich miast jak Warszawa, Lublin, Kielce oraz pobliskie miejscowości. W ramach usług proponujemy również przeglądy i serwisy SSP. Skorzystaj z pomocy specjalistów i skontaktuj się z nami  Flame Protect.

1