Aktualności

Przeglądy ppoż w przedszkolach i szkołach

Data publikacji: 24.06.2020

Wszystkie obiekty, budynki i placówki muszą zostać odpowiednio zabezpieczone w ramach zabezpieczeń BHP i PPOŻ. Zarządcy budynków są zobowiązani do spełnienia wszelkich wymogów związanych z zachowaniem bezpieczeństwa. Przeglądy ppoż w przedszkolach i szkołach są ważne ze względu na funkcję jakie te obiekty pełnią. Troska i dbałość o bezpieczeństwo to elementarne działania w ramach profilaktycznego tworzenia zabezpieczeń i instrukcji przeciwpożarowych.

Apel Ministra Edukacji Narodowej i Państwowej Straży Pożarnej

    • Dyrektor zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole lub placówce, ale również uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę poza obiektami należącymi do tych jednostek zgodnie z 2 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., poz. 69, z późn. zm.),
    • Dyrektor, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy. Kopię protokołu z ustaleń kontroli dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu.
    • Dyrektor odpowiadający za bezpieczeństwo uczniów powinien stworzyć skuteczne mechanizmy eliminowania zagrożeń na terenie szkoły, a jednocześnie powinien wprowadzić rozwiązania umożliwiające bezpieczne funkcjonowanie wszystkich uczniów na terenie szkoły.

zabezpieczenia ppoż

Podstawowe czynności wchodzące w skład zabezpieczeń ppoż dla szkół i przedszkoli

Spełnienie wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego to obowiązek placówki. Szkoły i przedszkola to budynki użyteczności publicznej. Zabezpieczenia muszą być na bieżąco kontrolowane i sprawdzane pod kątem przydatności i użyteczności. W skład tych zabezpieczeń wchodzą między innymi wyjścia ewakuacyjne i ich oznakowanie, sprzęt gaśniczy czy dodatkowe systemy oddymiania. Jedną z podstawowych kwestii dla branży przeciwpożarowej jest tworzenie symulacji do ewakuacji placówek. Jest to istotny proces, który ma na celu przygotowanie uczniów oraz pracowników szkół do przeprowadzenia sprawnej i skutecznej ewakuacji podopiecznych. Wszelkie warunki dotyczące organizacji ewakuacji powinny znajdować się również w instrukcjach bezpieczeństwa pożarowego każdej placówki edukacyjnej. Przeglądy ppoż dla przedszkoli i szkół to przede wszystkim obowiązek należący do dyrektorów. Bezpieczeństwo uczniów i pracowników jest najważniejsze, dlatego w ramach korzystania z usług ppoż należy skorzystać z firm, które posiadają duże doświadczenie w branży.

Polecamy również: Zabezpieczenia ppoż WarszawaSzkolenia ppoż WarszawaSug WarszawaPrzegląd zbiorników przeciwpożarowych WarszawaPrzegląd systemu sygnalizacji pożaru Warszawa, Przegląd systemu oddymiania- Warszawa Wilanów

Flame Protect przeprowadza specjalistyczne przeglądy ppoż dla szkół i przedszkoli. Poza kontrolowaniem sprzętu zajmujemy się także tworzeniem stałych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Prowadzimy stały nadzór nad obiektami, sporządzamy opinie z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, wykonujemy ekspertyzy techniczne, realizujemy pomiary instalacji elektrycznych oraz badania szczelności gazu. Wszystkie usługi z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego udostępniamy dla obiektów w województwie mazowieckim (Warszawa, Otwock, Piaseczno, Pruszków), lubelskim (Lublin, Zamość, Chełm) oraz świętokrzyskim. Więcej informacji o usługach i przeglądach ppoż dla przedszkoli i szkół na terenie Warszawy i pobliskich miast znajdą Państwo na https://flameprotect.pl/.

1