Aktualności

Przegląd zbiorników przeciwpożarowych – Warszawa

Data publikacji: 18.09.2020

Przegląd zbiorników przeciwpożarowych. Profesjonalne i systematyczne przeglądy zbiorników ppoż. są warunkiem ich bezpiecznej eksploatacji. Zgodnie z zaleceniami producentów i obowiązującymi normami należy regularnie przeprowadzać przeglądy zbiorników pożarowych.

Firma FLAME PROTECT wykonuje przeglądy przeciwpożarowe wykorzystując innowacyjne technologie. Podczas realizacji usług dotyczących przeglądów zbiorników ppoż. wykorzystujemy specjalnie do tego przeznaczone pojazdy podwodne. Dzięki ich zastosowaniu możliwa jest inspekcja zbiornika bez wypuszczania wody. Innowacyjne rozwiązania umożliwiają normalne funkcjonowanie obiektów bez konieczności ich tymczasowego wyłączenia z użytkowania. Wybierając nasze usługi gwarantujemy oszczędność wydatków związanych z brakiem wypuszczenia wody z zbiornika oraz jego ponownym napełnieniem.

Po każdej wykonanej inspekcji przygotowujemy dokumentacje zawierającą stan uszkodzeń i korozji zbiornika.

Przeglądy zbiorników przeciwpożarowych

Przeglądy coroczne

Zgodnie z zaleceniami producentów zbiorników oraz obowiązującej normy PN-EN 12485, należy raz w roku wykonać kontrolę rutynową zbiornika. Po wykonanym przeglądzie sporządza się sprawozdanie z kontroli zawierające ocenę sprawności i zgodności z wymaganiami.

 Przeglądy 3 letnie

Każdy zbiornik przeciwpożarowy należy kontrolować zgodnie z zapisami:

  • PN-EN 12485- wszystkie zbiorniki, należy raz na 3 lata poddać przeglądom. Należy sprawdzić czy zbiornik nie ma śladów korozji, jeżeli jest to konieczne należy zbiornik opróżnić, oczyścić i odnowić powłokę antykorozyjną.
  • NFPA 25 – zbiorniki stalowe,  należy raz na 3 lata poddać przeglądom. Należy sprawdzić czy zbiornik nie ma śladów korozji, jeżeli jest to konieczne należy zbiornik opróżnić, oczyścić i odnowić powłokę antykorozyjną.

Wykorzystując podwodny pojazd bez spuszczania wody możemy ocenić stan rurociągów technologicznych, membrany uszczelniającej i elementów grzewczych. W protokole dostarczamy użytkownikowi informacji na temat stanu zewnętrznej powłoki antykorozyjnej, grubości blach poszczególnych oraz konstrukcji dachowej.

Przeglądy 5 letnie

Zbiorniki przeciwpożarowe należy skontrolować zgodnie z:

  • VdS 4001 CEA 4001- raz na 5 lat;
  • NFPA 25 – pozostałe zbiorniki (inne niż stalowe) raz na 5 lat. Podczas przeglądu  należy sprawdzić oznaki śladów korozji na powierzchni zbiornika. Jeżeli jest to konieczne zbiornik należy opróżnić oraz oczyścić/odnowić powłokę antykorozyjną.

Przeglądy 10 i 15 letnie

Przeglądy należy wykonywać nie rzadziej niż raz na 10 lat. Wszystkie zbiorniki wody należy oczyścić, sprawdzić od wewnątrz i poddać, jeżeli jest to konieczne, przeglądowi fabrycznemu. Konieczność wykonania takiego przeglądu wymaga zapis normy PN-EN 12485:2015. W odstępach nie większych niż  15 lat, należy opróżnić, oczyścić i skontrolować od wewnątrz wszystkie zbiorniki zapasu wody i poddać  przeglądowi fabrycznemu (VdS-CE 4001).

Zobacz również: Przegląd systemu oddymiania

1