Aktualności

Przegląd systemu sygnalizacji pożaru (SSP)- Warszawa Mokotów

Data publikacji: 30.10.2019

System Sygnalizacji Pożaru (SSP/SAP) umożliwia wykrycie, sygnalizowanie oraz powiadamianie o powstałym zagrożeniu pożarowym  w obiekcie. Wykrycie pożaru w wczesnej fazie jego rozwoju przez elementy systemu sygnalizacji pożaru umożliwia bezpieczną ewakuacje użytkowników z budynków oraz minimalizuje straty materialne i ludzkie. Poprzez integrację z innymi instalacjami oraz urządzeniami przeciwpożarowymi   system   sygnalizacji   pożaru   posiada   znaczący   wpływ   na   całokształt  bezpieczeństwa   pożarowego   w   obiektach. W  przypadku   zagrożenia   pożarowego   system   sygnalizacji   pożaru   umożliwia   wskazanie   miejsca   jego   powstania,   powiadomienia    o niebezpieczeństwie najbliższego personelu, a poprzez system monitoringu pożarowego – Państwową Straż Pożarną. Wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożaru gwarantuje zachowanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Zgodnie z Rozporządzeniem MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów  budowlanych  i terenów (Dz. U.109 poz.719) urządzenia przeciwpożarowe i  gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących  urządzeń  przeciwpożarowych  i  gaśnic, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi.

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach i  w  sposób  zgodny  z  instrukcją  ustaloną  przez producenta,  nie  rzadziej  jednak  niż  raz  w  roku.

Elementy systemu sygnalizacji pożaru powinno poddawać się okresowym przeglądom. Podczas prowadzonych obsług konserwacyjnych oferujemy przeglądy: codzienne, miesięczne, kwartalne oraz roczne.

Poniżej, przedstawiamy zdjęcia z ostatniej realizacji przeglądu konserwacyjnego systemu sygnalizacji pożaru.

Serwisujemy i konserwujemy systemy wiodących producentów : tj. BOSCH, POLON ALFA, SIEMENS, ESSER, ARITECH, UNITED TECHNOLOGIES.

Dlaczego warto skorzystać właśnie z naszych usług?

  • Posiadamy doświadczenie, niezbędne w branży ochrony przeciwpożarowej oraz odpowiednie certyfikaty ,
  • Pracujemy konsekwentnie i profesjonalnie, nasze usługi charakteryzuje uczciwość i rzetelność,
  • Wykonujemy czynności konserwacyjne zgodnie z przepisami, zaleceniami oraz wymaganiami producenta
  • Korzystając z naszych usług masz pewność zastosowania materiałów pochodzących od bezpośredniego producenta,
  • Posiadamy konkurencyjną ofertę cenową dla stałych klientów,
  • Pamiętamy o kolejnych przeglądach systemów pożarowych, dzięki czemu instalacje są w pełni sprawne gwarantując najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Zobacz naszą ofertę:

1