Aktualności

Konserwacja, serwis i przegląd systemu detekcji gazów CO/LPG

Data publikacji: 21.04.2020

System detekcji gazów znajduje się między innymi w halach garażowych. Stanowi on elementarną część wyposażenia dla różnego rodzaju obiektów. Bez tego systemu, budynek nie może zostać dopuszczony do użytkowania. Przeglądy oraz wszystkie czynności związane z konserwacją jak i serwisem systemu detekcji gazów leżą po stronie administracji danego budynku i są one obowiązkowe.

Na czym polega przegląd systemu detekcji gazów?

Pierwszy etap dotyczy kontroli związanej ze stanem urządzeń, ich podłączenia, konfiguracji mechanicznych wszystkich elementów wchodzących w skład systemu (centrale detekcji, sygnalizatory, detektory, zawory itp.). Ma to na celu wykluczenie błędów występujących w podłączeniach, konfiguracji jak i zniwelowanie uszkodzeń mechanicznych. Kolejnym etapem jest weryfikacja pracy detektorów poprzez podanie gazu wzorcowego o konkretnym stężeniu, dostosowanym do danego detektora. W trakcie przeglądów mogą zostać stwierdzone błędy i odstępstwa od prawidłowych norm. Wówczas należy wykonać kalibrację detektora w celu przywrócenia własności. Istotną częścią dla przeglądu systemu detekcji gazów jest całe zaplecze techniczne. Dobór właściwego sprzętu jak i gazów wzorcowych wraz z odpowiednimi certyfikatami. Należy także pamiętać o podstawowych uprawnieniach koniecznych do wykonywania działań związanych z przeglądami technicznymi. Kompetencje i profesjonalizm są tutaj równie ważne. Starajmy się unikać firm, które wykonują przeglądy bez uprawnień. Tego typu serwisy nie dają nam gwarancji na fachowe działanie. Co więcej, możemy zaszkodzić funkcjonowaniu systemu detekcji gazów.

Kiedy należy wykonywać przegląd systemu detekcji gazów?

Wszystkie systemy związane z zabezpieczeniami przed wybuchem kwalifikują się do urządzeń przeciwpożarowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690). Oznacza to, że wymagają one okresowych badań i przeglądów technicznych wraz z konserwacją w określonych terminach, natomiast co najmniej raz do roku.

Badania i przegląd systemu detekcji gazów od Flame Protect z Warszawy

System detekcji gazów jest wymagany w kotłowniach i pomieszczeniach wyposażonych w urządzenia grzewcze zasilane gazem o łącznej nominalnej mocy powyżej 60 kW oraz w halach garażowych powyżej 10 stanowisk. Wykonujemy przeglądy techniczne i kalibrację detektorów w istniejących systemach oraz dostawę i montaż nowych systemów detekcji gazów przeznaczonych dla kotłowni i hal garażowych. Posiadamy uprawnienia do wykonywania przeglądów okresowych, konserwacji i czynności serwisowych. Zaufanie i profesjonalizm to podstawowe wyznaczniki wartości dla naszej branży, dlatego też staramy się, aby nasze usługi były w pełni fachowe. Dowiedz się więcej o przeglądzie systemu detekcji gazów i skontaktuj się z naszym biurem w celu umówienia wizyty. Więcej o działalności Flame Protect z Warszawy znajdziesz na https://flameprotect.pl/.

1