Aktualności

Przegląd, konserwacja oraz serwis gaśnic- Warszawa Wola

Data publikacji: 20.03.2020

Gaśnice umożliwiają zwalczanie pożarów w początkowej fazie rozwoju oraz stanowią element wyposażenia gaśniczego budynków. Poddawane okresowym konserwacjom i przeglądom oraz utrzymaniu w stanie stałej gotowości umożliwiają zmniejszenie strat podczas powstania pożarów. Zgodnie z normami polskimi, gaśnica jest to urządzenie, które zawiera środek gaszący, który pod wpływem ciśnienia wewnętrznego może być wyrzucany i skierowany na pożar. Ciśnienie może być stałe lub uzyskane w wyniku uwolnienia gazu napędowego.

Przegląd gaśnic Warszawa

Przeglądy konserwacyjne gaśnic to obowiązkowa procedura w każdej firmie oraz obiekcie mające na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pożarowego. W konsekwencji ochronę życia i mienia ludzkiego. Przegląd konserwacyjny gaśnic powinien odbywać się co najmniej raz w roku.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo przeglądy, naprawy oraz możliwość zakupu nowych gaśnic. Posiadamy niezbędny sprzęt do profesjonalnego serwisu gaśnic. Na czas remontu zapewniamy gaśnice zastępcze. Czynności kontrolne oraz naprawcze potwierdzamy odpowiednim protokołem.

W ofercie sprzedaży posiadamy  bardzo dobrej jakości gaśnice  w konkurencyjnych cenach. Poznaj nasza ofertę Przegląd gaśnic Warszawa
Zobacz również: Przegląd instalacji tryskaczowej | Pompownia pożarowa | Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) | Przegląd systemu detekcji gazu  | Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne

1