Aktualności

Badania wydajności i przegląd hydrantów zewnętrznych – Warszawa

Data publikacji: 21.04.2020

Badania wydajności jak i przeglądy techniczne hydrantów zewnętrznych to jedna z podstawowych czynności związanych z zabezpieczeniem i ochroną ppoż. Flame Protect to firma, która pomoże Ci w wykonaniu wymaganych czynności w Warszawie i w wybranych miastach na terenie kraju.

Przegląd hydrantów zewnętrznych na terenie Warszawy i wybranych miast

Hydranty zewnętrzne stanowią elementy podstawowego wyposażenia dla sieci wodociągowych. Istotną kwestią dla tego typu systemów są przeglądy techniczne, które powinny mieć miejsce przynajmniej raz w roku. Jest to przede wszystkim kwestia dotycząca zabezpieczeń związanych z ochroną przeciwpożarową. Terminy konserwacji jak i przeglądów hydrantów zewnętrznych na terenie danego obiektu są głównie ustalane przez producenta. Podczas wykonywania przeglądów technicznych należy się skupić na takich czynnościach jak:

 • badania zewnętrzne hydrantu nadziemnego lub podziemnego
 • uruchomienie i przepłukanie stojaka i komory hydrantów
 • kontrola zasuwy hydrantowej
 • wykonanie pomiarów ciśnienia hydrostatycznego i wydajności
 • sprawdzenie skuteczności odwodnienia
 • wystawienie „protokołu badania ciśnienia i wydajności oraz dorocznego przeglądu i konserwacji”

Po każdym przeglądzie instalacji hydrantowej sporządzamy protokół. W dokumencie znajdują się wyniki pomiarów (wydajność nominalna hydrantu oraz ciśnienie na zaworze) oraz informacje odnośnie do sprawności hydrantu i ewentualne zalecenia, typ hydrantu oraz lokalizację. Wpisujemy datę przeglądu i wskazujemy datę kolejnego. Każdy dokument zawiera pieczątkę oraz podpis osoby wykonującej przegląd. Maksymalne ciśnienie hydrostatyczne w sieci wodociągowej przeciwpożarowej nie może przekraczać 1,6MPa. Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zależności od jego średnicy nominalnej (DN), nie może być niższa:

 • 10dm3/s – podziemny/nadziemny DN80
 • 15dm3/s – nadziemny DN100
 • 20dm3/s – nadziemny DN 100 lub DN150 przy średnicy sieci nie mniejszej niż DN250
 • w przypadku jednostki osadniczej o liczbie mieszkańców do 2000 wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla pozostałych obiektów budowlanych powinna wynosić co najmniej 5dm3/s dla hydrantu nadziemnego DN80

Fachowy przegląd hydrantów zewnętrznych w Warszawie od Flame Protect

 • dokonujemy profesjonalnych przeglądów hydrantów zewnętrznych
 • posiadamy najniższe ceny
 • koordynujemy terminy kolejnych przeglądów
 • posiadamy uprawnienia i certyfikaty, niezbędne do wykonywania konserwacji i remontów wszystkich typów hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych
 • do pomiarów używamy nowoczesnego i certyfikowanego sprzętu
 • oferujemy bezpłatny dojazd do klienta
 • zapewniamy pomoc w przypadku wystąpienia awarii oraz udzielamy bezpłatnych porad z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Więcej informacji o usługach związanych z przeglądamy hydrantów zewnętrznych w Warszawie znajdziesz na https://flameprotect.pl/.

1