Aktualności

Projektowanie systemów oddymiania

Data publikacji: 15.05.2021

Projektowanie systemów oddymiania

Należy sobie uświadomić, że to właśnie dym jest największym zagrożeniem w czasie pożarów. Wyczuwa się go zdecydowanie później, a może mieć bardzo negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Dlatego niezbędne jest, aby każdy budynek wyposażyć w systemy oddymiania. Co jednak warto wiedzieć na ten temat?

Czym są systemy oddymiania?

Przepisy o ochronie przeciwpożarowej dokładnie regulują, na czym powinien polegać system oddymiania. Zgodnie z przepisami instalacje służące do odprowadzania dymu, to nic innego, jak urządzenia przeciwpożarowe, których celem powinno być zwalczanie, wykrywanie, zapobieganie pożarom, a także ograniczanie ich skutków. Dlatego taka instalacja musi być wykonana zgodnie z prawidłowo przygotowanym projektem. Najlepiej więc, gdy będzie on skonsultowany ze specjalistą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Taki system najczęściej obejmuje centrale, przyciski oddymiania, czujki pożarowe oraz certyfikowane okna lub klapy oddymiające wyposażone w napędy. Warto też wybrać odpowiednią osobę do przygotowania projektu. Specjalista przede wszystkim powinien doskonale znać przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Natomiast w trakcie tworzenia projektu musi wziąć pod uwagę funkcje obiekty i jego specyfikę. Warto, żeby też pamiętał o wizji właściciela pod względem estetyki.

Projektowanie systemów oddymiania

Projektowanie systemów oddymiania

Warto również zastanowić się, czy potrzebujemy projektu całego systemu, czy tylko instalację sterowania oddymianiem. Ta kwestia jest ważna, ponieważ prawo budowlane wymaga zupełnie innego typu dokumentów dla każdego z nich.

Co powinno się znaleźć w prawidłowym projekcie systemu oddymiania?

System oddymiania będzie bardzo skuteczny, gdy zostanie on wykonany zgodnie z prawidłowo przygotowanym projektem. W takim dokumencie muszą się znaleźć następujące elementy:

 • szczegółowy opis systemu oddymiania;
 • obliczenia powierzchni oddymiania;
 • zasady doboru powierzchni;
 • sposób napowietrzenia;
 • odpowiedni wybór elementów instalacji;
 • sposób odbioru instalacji.

Przygotowanie projektu instalacji systemów oddymiania najczęściej odbywa się w programach typu CAD. Dzięki temu można zdefiniować tzw. bloki, a ich zastosowanie znacznie ułatwia i przyspiesza pracę. Zanim przystąpi się do wykonania instalacji, to sprawę należy skonsultować z rzeczoznawcą do spraw ochrony przeciwpożarowej. Jego zadaniem jest weryfikacja zgodności systemu oddymiania z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

W jakich obiektach nie może zabraknąć systemów oddymiania?

Najlepiej by było, gdyby systemy oddymiania znalazły się w każdym zamkniętym pomieszczeniu. Niestety obecnie wiele przedsiębiorstw nie ma takich możliwości. Dlatego przepisy określają, w których typach budynkach nie może zabraknąć systemów oddymiania. Zalicza się do nich budynki:

 • wysokościowe;
 • wysokie oraz produkcyjno-magazynowe;
 • niskie ze strefą pożarową ZL II;
 • średniowysokie ze strefą pożarową ZL I, ZL II, ZL III i ZL IV;
 • niskie i średniowysokie ze strefą PM o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 500 MJ/m2 lub pomieszczeniami zagrożonymi wybuchem.

Dodatkowo nie można zapomnieć, że klatki schodowe w budynkach mieszkalnych często stanowią zakończenie dojścia ewakuacyjnego, więc w nich również nie może zabraknąć systemów oddymiania.

Gdzie najczęściej umieszcza się czujniki oddymiania?

Nie można też zapominać, że w budynkach znajdują się miejsca, w których najczęściej umieszcza się czujniki oddymiania lub inne tego typu elementy. Są to:

 • szyby dźwigowe;
 • klatki schodowe;
 • poziome drogi ewakuacyjne;
 • hale produkcyjne i magazynowe;
 • magazyny wysokiego składowania.

Zobacz również: