Aktualności

Przegląd oświetlenia awaryjnego- Warszawa Żoliborz

Data publikacji: 27.02.2020

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne w budynku powinno być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, które mogą potwierdzić prawidłowość ich działania. Przeglądy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Czynności wykonywane podczas kontroli oświetlenia ewakuacyjnego:

 • raportowanie oraz zapis wyników z pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w dzienniku obiektu
  oraz sporządzanie protokołu z wykonanego przeglądu opraw oświetlenia awaryjnego,
 • sprawdzanie dziennika, pełnej dokumentacji, jego kontrola,
 • sprawdzenie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku,
 • sprawdzenie rozmieszczenia opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Firma FLAME PROTECT wykonuje przeglądy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Pracownicy naszej firmy posiadają wszelkie kwalifikacje oraz niezbędne dokumenty do wykonywania przeglądów urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. W zależności od potrzeb i oczekiwań Klienta nasza firma zajmuje się serwisem i montażem opraw oświetlenia w obiektach.

Zakres usług dot. oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego:

 • naprawy serwisowe oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego,
 • wykonanie prac kontrolnych i pomiarowych oświetlenia awaryjnego i wyłącznika ppoż. zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi i przepisami,
 • sprawdzenie stanu technicznego opraw oświetlenia, i ich naprawa,
 • wykonanie pomiarów elektrycznych oświetlenia,
 • przygotowanie i opracowanie dokumentacji technicznej – protokołów z przeprowadzonych prac,
 • sprawdzenie prawidłowości i funkcjonalności wyłącznika ppoż.

W przypadku kompleksowych usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej oferujemy konkurencyjne rabat. Charakteryzuje nas pełen profesjonalizm. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

1