Aktualności

Co wchodzi w zakres szkoleń ppoż w Warszawie?

Data publikacji: 09.04.2020

Szkolenia przeciwpożarowe dla kadr pracowniczych to podstawowa czynność w zakresie prawa. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej, właściciele jak i zarządcy budynków mają obowiązek zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi. Zatem, szkolenia ppoż. są odgórnie narzucone, a każdy musi postępować w zgodzie z wytyczonym artykułem. Postępowanie w przypadku wystąpienia pożaru, klęski żywiołowej, czy innego zagrożenia powinno być znane dla wszystkich osób znajdujących się na terenie każdego budynku. Nasza firma od lat zajmuje się przeprowadzaniem profesjonalnych szkoleń i kursów z zakresu ppoż na terenie Warszawy oraz wybranych miast.

Jak wyglądają szkolenia przeciwpożarowe?

Kursy i szkolenia ppoż. są przede wszystkim przeprowadzane w formie wykładu. Tematyka obejmuje głównie:

  • przedstawienie podstaw prawnych w obszarze ochrony przeciwpożarowej
  • opracowanie obowiązków pracownika jak i pracodawcy dotyczących ochrony ppoż.
  • przegląd podstawowego sprzętu podręcznego (gaśnice, hydranty) wraz z omówieniem zasad dotyczących posługiwania się danym sprzętem
  • postępowanie w przypadku powstania pożaru na terenie budynku
  • uwzględnienie zasad związanych z ewakuacją budynku

W trakcie trwania szkoleń, osoby mogą dowiedzieć się również w jaki sposób należy przeprowadzać ewakuację budynków oraz jak prawidłowo należy zawiadomić służby. Szkolenia ppoż. w Warszawie jak i w innych miastach należą do podstawowych działań w ramach zatrudnienia nowych pracowników. Istnieje bowiem obowiązek prawny o posiadaniu wiedzy i znajomości przepisów oraz zasad związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. W ramach usług szkoleniowych naszej firmy mogą Państwo również liczyć na przedstawienie zasad dotyczących udzielania pierwszej pomocy.

Dodatkowe opracowania dla właścicieli budynków

Usługi szkoleniowe to nie jedyna kwestia jaką zajmuje się Flame Protecthttps://flameprotect.pl/. Nasza firma jest także zaangażowana do tworzenia bezpośrednich opracowań dla pojedynczych budynków, w tym szkół, przedszkoli, żłobków, hal produkcyjnych oraz obiektów biurowych. Analiza ryzyka, ocena potencjalnych zagrożeń związanych z wybuchem, plany ewakuacyjne dla budynków oraz symulacje rozwoju pożarów. Zachęcamy do kontaktu, a w ramach usług i szkoleń ppoż. mogą Państwo liczyć na ofertę związaną z profesjonalnym wyposażeniem przeciwpożarowym w postaci sprzętu, systemów oraz oznakowania.

1