Aktualności

Co powinno się znajdować w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

Data publikacji: 17.08.2020

Budynki prywatne jak i obiekty publiczne powinny posiadać nie tylko odpowiednie zabezpieczenia przeciwpożarowe, ale także wszelkiego rodzaju instrukcje, plany ewakuacyjne, ekspertyzy dotyczące stanu ochrony ppoż oraz scenariusze, które mogą mieć miejsce w specyfice danego obiektu. Sprawdźmy co powinna zawierać specjalistyczna instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Odpowiednie wytyczne związane z przygotowaniem instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego możemy znaleźć w § 6 rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych (Dz.U.2010.109.719). W skład instrukcji wchodzą między innymi:

  • warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
  • określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
  • sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
  • sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
  • uwarunkowania i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
  • procedury zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
  • zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
  • plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem parametrów graficznych;
  • wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

Symulacje, ekspertyzy i scenariusze dla bezpieczeństwa przeciwpożarowego

W przypadku oddania budynków do użytkowania należy spełnić wiele warunków, które w pełni będą odpowiadać za zachowanie bezpieczeństwa i warunków pozwalających na wykorzystanie w różnych celach. Zastosowanie zabezpieczeń i planów ewakuacyjnych to jednak nie wszystko. Instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego nie mówi nam wszystkiego. Istnieje jeszcze kilka opracowań, które mogą okazać się przydatne w chwili wybuchu prawdziwego pożaru i potrzeby ewakuacji. Przede wszystkim chodzi o symulacje i scenariusze możliwych wydarzeń w sytuacji rozprzestrzenienia się ognia na terenie danego obiektu. Budynki różnią się od siebie, dlatego też tego rodzaju ekspertyzy powinny być wykonywane indywidualnie na rzecz konkretnego obiektu. Ma to na celu usprawnienie ewentualnego przeprowadzenia ewakuacji. Jest to zalecane szczególnie dla obiektów o skomplikowanym planie konstrukcyjnym budynku.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla Warszawy i pobliskich miejscowości

Zainteresowanie zabezpieczeniami przeciwpożarowymi stale rośnie. Nie tylko ze względu na spełnienie wymogów, ale także w poczuciu troski o bezpieczeństwo swoich pracowników czy osób przebywających na terenie danego obiektu. Jedną z podstaw dla zachowania odpowiednich warunków jest zastosowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Warszawa oraz okoliczne miasta i miejscowości coraz chętniej wykorzystują profesjonalne usługi firm specjalizujących się w usługach ppoż. Nic dziwnego, że Flame Protect dostaje coraz więcej zapytań właśnie w kwestiach związanych z instrukcjami, symulacjami i wydawaniem ekspertyz.

1